Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1b-2 studie van eerstelijns polatuzumab vedotin plus immunochemotherapie voor DLBCL


Prof. Hervé TillyPolatuzumab vedotin (PV) is een antibody-drug conjugate gericht op de CD79b-component van de B-cel receptor. Van PV is zowel als monotherapie als in combinatie met rituximab activiteit gezien voor recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cel lymfoom. Een fase 1b-2 studie in elf centra in Frankrijk en de Verenigde Staten heeft de veiligheid en werkzaamheid van PV in combinatie met immunochemotherapie onderzocht voor niet-eerder behandeld DLBCL. Prof. Hervé Tilly (Universiteit van Rouen) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

De studie includeerde volwassen patiënten met niet-eerder behandeld B-cel NHL, met als exclusiecriteria perifere neuropathie graad 2 of hoger, chirurgie binnen vier weken voor inclusie, bekende CNS-betrokkenheid van het lymfoom, en niet-gecontroleerde hartziekte. De patiënten kregen PV in oplopende doseringen in fase 1b, met uiteindelijk als fase 2-dosering 1,8 mg/kg eens per drie weken. De chemotherapie was cyclofosfamide, doxorubicine, en prednison (CHP), en de immunotherapie rituximab (R-CHP) of obinutuzumab (G-CHP). De behandeling duurde zes of acht cycli, afhankelijk van de voorkeur van de lokale onderzoekers. Het primaire eindpunt van de studie was veiligheid. Activiteit (respons) was een secundair eindpunt.

De studie recruteerde 85 patiënten, van wie er 82 behandeld werden; 25 in fase 1b en 57 in fase 2. Van deze patiënten werden 66 DLBCL-patiënten behandeld met de fase 2-dosering van PV; 45 in het PV-R-CHP cohort en 21 in het PV-G-CHP cohort. De meest-gerapporteerde graad 3 of hoger adverse events in deze 66 patiënten waren neutropenie (30% van de patiënten), febriele neutropenie (18%), en trombocytopenie (9%). Twee patiënten overleden aan behandelings-gerelateerde oorzaken (atriumfibrillatie en septische shock) en twee aan progressie van de ziekte. Bij data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 21,5 maanden (IQR 16,7-24,3). Overall respons werd gezien in 59 patiënten (89%), onder wie 51 met complete respons (77%).

De onderzoekers concluderen dat de veiligheid van toevoegen van PV aan R-CHP of G-CHP was zoals verwacht en manageable. De waargenomen activiteit was veelbelovend.

1.Tilly H, Morschhauser F, Bartlett NL et al. Polatuzumab vedotin in combination with immunochemotherapy in patients with previously untreated diffuse large B-cell lymphoma: an open-label, non-randomized, phase 1b-2 study. Lancet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A phase 1b-2 study in France and the USA evaluated safety and efficacy of polatuzumab vedotin plus immunochemotherapy for previously untreated DLBCL. The safety was as expected and manageable. The clinical activity was promising, with complete response in 77% of the patients and partial response in 12%.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren