Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1b-studie van axitinib plus toripalimab voor metastatisch mucosaal melanoom


Prof. Jun GuoMetastatisch mucosaal melanoom heeft slecht respons op anti-PD1 monotherapie. Het is bekend dat de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) een belangrijke immuunsuppressieve rol speelt in het micromilieu van tumoren. Het is denkbaar dat combinatie van PD1-blokkade en VEGF-remming wel resulteert in respons van metastatisch mucosaal melanoom. Een studie van de Peking Universiteit (Beijing) heeft deze hypothese getoetst. Prof. Jun Guo en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De single-center fase 1b-studie includeerde 33 patiënten met metastatisch mucosaal melanoom, onder wie 29 met chemotherapie-naïeve ziekte. De patiënten kregen de PD1-remmer toripalimab (intraveneus 1 of 3 mg/kg iedere twee weken) plus de VEGF-remmer axitinib (oraal 5 mg tweemaal per dag). De behandeling werd voortgezet tot progressie van de ziekte of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Er waren geen doseringslimiterende toxiciteiten. Treatment-emergent adverse events werden gezien in 26 patiënten (79%); vooral graad 1 of 2 diarree, proteïnurie, hand/voet-sydroom, vermoeidheid, AST-of ALT-toename, hypertensie, hypo- of hyperthyreoïdie, en rash. Graad 3 of 4 TRAEs werden gezien in dertien patiënten (39%). Onder de 29 patiënten met chemotherapie-naïeve ziekte werd objectieve respons gezien in veertien (48,3%; 95%-bti 29,4-67,5). De mediane progressievrije overleving was 7,5 maanden (95%-bti 3,7-niet bereikt).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van toripalimab plus axitinib goed verdragen werd en veelbelovende activiteit had in patiënten met metastatisch mucosaal melanoom.

1.Sheng X, Yan X, Chi Z et al. Axitinib in combination with toripalimab, a humanized immunoglobulin G4 monoclonal antibody against programmed cell death-1, in patients with metastatic mucosal melanoma: an open-label phase 1B trial. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A study at Peking University Cancer Hospital (Beijing) found that combination of PD-1 blockade with toripalimab plus VEGF inhibition with axitinib was tolerable and showed promising antitumor activity in patients with treatment-naïve metastatic mucosal melanoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren