Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1b-studie van combinatie van macrofaag checkpointremmer 5F9 plus rituximab voor non-Hodgkin lymfoom


CD47 is een anti-fagocytose signaal dat tot overexpressie komt op maligne cellen, en zo immuuun-evasie mogelijk maakt. Het antilichaam Hu5F9-G4 (‘5F9’) is een macrofaag-immuuncheckpointremmer die CD47 blokkeert en tumorcel-fagocytose kan induceren. Samen met het CD20-antilichaam rituximab kan 5F9 B-cel in vitro non-Hodgkin lymfoomcellen elimineren. In een multicenter fase 1b-studie is de klinische waarde van deze combinatie voor recidiverend of refractair non-Hodgkin lymfoom onderzocht. Dr. Ranjana Advani (Universiteit van Stanford CA) en collega’s publiceren de studie in The New England Journal of Medicine.1

De studie includeerde vijftien patiënten met DLBCL en zeven met folliculair lymfoom. Ze hadden mediaan vier (range twee tot tien) eerdere behandeling gekregen, en op één na alle patiënten hadden rituximab-refractaire ziekte. Ze kregen standaard dosering rituximab plus wekelijks intraveneus 5F9 (priming dose 1 mg/kg lichaamsgewicht, opgehoogd naar uiteindelijk 10, 20, of 30 mg/kg). De waargenomen adverse events waren voornamelijk graad 1 of 2; de meest-gerapporteerde AEs waren anemie en infusiereacties. Doserings-limiterende AEs waren zeldzaam, en als aanbevolen fase 2-dosering werd gekozen voor 5F9 30 mg per kg eens per week. Bij deze dosering werd bezetting van vrijwel 100% van de CD47-receptoren op circulerende witte en rode cellen gezien. Complete of partiële respons werd gezien in 50% van de patiënten; complete respons werd gezien in 36%. Onder de patiënten met DLBCL had 40% objectieve respons en 33% complete respons; onder de patiënten met FL had 71% objectieve respons en 43% complete respons. Na mediaan follow-up van 6,2 maanden onder de DLBCL-patiënten en 8,1 maanden onder de FL-patiënten hield 91% van de responsen nog steeds aan.

De onderzoekers concluderen dat de macrofaag-checkpointremmer 5F9 in combinatie met rituximab veelbelovende activiteit heeft laten zien voor agressief en indolent lymfoom. Deze video licht de studie nader toe.

1.Advani R, Flinn I, Popplewell L et al. CD47 blockade by Hu5F9-G4 and rituximab in non-Hodgkin’s lymphoma. N Engl J Med 2018;379:1711-1721

Summary: A multicenter phase 1b study showed that the macrophage checkpoint inhibitor 5F9 combined with rituximab had promising activity in patients with aggressive and indolent lymphoma. No clinically significant safety events were observed in this initial study.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren