Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1b/2-studie van pembrolizumab plus gepegyleerd interferon alfa-2b voor gevorderd melanoom

(0)2018-10-26 11:43   ( Nieuws )

Prof. Hassane ZaourImmuuntherapie met PD-1 remmers induceert duurzame responsen in 30% tot 40% van de patiënten met gevorderd melanoom. Combinatie van de PD-1 remmer nivolumab en ipilimumab resulteert in respons in bijna 60%, maar ook in een hoge incidentie van graad 3 of 4 adverse events.Er zijn enige aanwijzingen tot toevoeging van type 1 interferon (IFN) de PD-1 blokkade kan versterken. De fase 1b/2-studie KEYNOTE-020 onderzocht de werkzaamheid en veiligheid van de combinatie van de PD-1 remmer pembrolizumab met gepegyleerd IFN-α 2b (PEG-IFN) voor PD-1 remmer-naïef stadium IV melanoom. Prof. Hassane Zarour (University of Pittsburgh PA) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

In het fase 1b-gedeelte van de studie kregen drie groepen van ieder vier patiënten subcutaan PEG-IFN in doseringen van 1, 2, en 3 μg/kg per week, in combinatie met pembrolizumab 2 mg/kg iedere drie weken. Als aanbevolen fase 2-dosering werd gekozen voor 3 μg/kg per PEG-IFN per week, in combinatie met pembrolizumab 2 mg/kg iedere drie weken. Met deze combinatie werden in het fase 2-gedeelte van de studie nog 31 patiënten behandeld. De mediane leeftijd van de 43 patiënten was 65 jaar (range 44 tot 80 jaar). Het primaire eindpunt was veiligheid van de behandeling. Secundaire eindpunten waren percentage patiënten met objectieve respons, progressievrije overleving, en overall survival.

Op de dag van data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse (31 december 2017) was de mediane follow-up 25 maanden (range 1 tot 38 maanden). Alle 43 patiënten ervoeren tenminste één AE; graad 3 of 4 AEs werden gerapporteerd voor 21 van 43 patiënten (48,8%). Objectieve responsen werden gezien met alle drie de PEG-IFN doseringsniveaus. De ORR was 60,5% met aanhoudende respons in 46,5%. De mediane PFS was 11,0 maanden onder alle patiënten en niet-bereikt onder responders. De twee-jaars PFS onder alle patiënten was 46%. De mediane OS werd niet bereikt onder alle patiënten.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van pembrolizumab en PEG-IFN een acceptabel toxiciteitsprofiel had en veelbelovende klinische werkzaamheid heeft laten zien voor PD-1 remmer-naïef metastatisch melanoom.

1.Davar D, Wang H, Chauvin J-M et al. Phase Ib/II study of pembrolizumab and pegylated-interferon alfa-2b in advanced melanoma. J Clin Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The single-center phase 1/2b study KEYNOTE-020 found that the combination of pembrolizumab and pegylated interferon alpha 2b had an acceptable toxicity profile and promising clinical efficacy in PD-1 inhibitor naïve metastatic melanoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren