Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-3 studie van hoge-dosering SBRT versus lage-dosering CRT voor pijnlijke spinale metastasen


Prof. Arjun SaghalRadiotherapie voor pijnlijke spinale metastasen kan de kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren. Een multicenter fase 2-3 studie in Canada heeft pijnrespons op hoge-dosering SBRT versus conventionele lage-dosering palliatieve radiotherapie (CRT) voor pijnlijke spinale metastasen vergeleken. Prof. Arjun Sahgal (University of Toronto) presenteerde de studie op de virtuele Annual Meeting van ASTRO.1

De studie includeerde patiënten met de novo pijnlijke spinale metastasen. Inclusiecriteria waren ten hoogste 3 metastatisch-aangedane spinale segmenten, een pijnscore 2 of hoger op de Brief Pain Inventory, en een ECOG performance score 2 of beter. De patiënten werden gerandomiseerd naar 24 Gy in twee SBRT-fracties of 20 Gy in vijf CRT-fracties. Het primaire eindpunt was pijnrespons na drie maanden. Secundaire eindpunten waren pijnrespons na zes maanden, lokale progressie, en kwaliteit van leven.

Na exclusie van niet-behandelde en niet-evalueerbare patiënten telde de CRT-groep 115 patiënten en de SBRT-groep 114 patiënten. De mediane baseline ergste pijnscore was 5 (range 2-10) en de mediane spine instability neoplastic score was 7 (range 3-12) in beide groepen. De mediane follow-up was 6,7 maanden. Na drie maanden was complete pijnrespons bereikt in 14% van de patiënten in de CRT-groep versus 36% van de patiënten in de SBRT-groep (p<0,001). Complete pijnrespons na zes maanden werd gezien in 16% met CRT versus 33% met SBRT (p<0,001). Na drie maanden was 86% van de CRT-patiënten versus 92% van de SBRT-patiënten vrij van lokale progressie (p=0,40) en na zes maanden was 69% van de CRT-patiënten versus 75% van de SBRT-patiënten vrij van lokale progressie (p=0,42). Er waren geen significante verschillen tussen de groepen in kwaliteit van leven. Vertebrale compressiefracturen na de bestraling werden gezien in 17% van de CRT-patiënten versus 11% van de SBRT-patiënten. Graad 2 of hoger adverse events werden gezien in 12% versus 11%; er waren geen graad 5 AEs.

De onderzoekers concluderen dat SBRT vergeleken met CRT voor pijnlijke spinale metastasen resulteerde in een hoger percentage patiënten met complete pijnrespons na drie en zes maanden.

1.Sahgal A et al. ASTRO 2020 Annual Meeting; abstr. LBA2

Summary: A multicenter phase 2-3 study in Canada found that high dose SBRT was superior to conventional low dose palliative radiotherapy for pain response at 3 and 6 months after radiation for painful spinal metastases.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren