Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2 basket-studie van olaparib voor gevorderd pancreascarcinoom in patiënten met BRCA1/2-mutaties


Dr. Richaard SkilskyDe Targeted Agent and Profiling Utilization Registry (TAPUR) is een fase 2 basket-studie die de antitumorwerkzaamheid van commercieel verkrijgbare gerichte middelen evalueert onder patiënten met gevorderde maligniteiten en targetabele genoomveranderingen. Een van de TAPUR-cohorten bestaat uit patiënten met gevorderd pancreascarcinoom en BRCA1/2-mutaties (kiemlijn of somatisch). Dr. Richard Skilsky (American Society of Clinical Oncology, Alexandria VA) en collega’s publiceren in JCO Precision Oncology resultaten met olaparib in dit cohort.1

De studie includeerde 30 patiënten met BRCA1/2-mutaties en ECOG performance status 2 of beter die mediaan 3 (range 1-10) eerdere lijnen hadden gekregen voor gevorderd pancreascarcinoom. De patiënten kregen kregen olaparib tweemaal daags voor een totale dosis van 600 mg (tabletten; n=23) of 800 mg (capsules; n=7). De behandeling werd voortgezet tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was ziektecontrole (DC), gedefinieerd als objectieve respons (OR) of stabiele ziekte gedurende tenminste zestien weken (SD16+). Twee patiënten waren niet evalueerbaar voor dit eindpunt. De figuur laat zien dat er twee patiënten waren met complete respons, drie met partiële respons, en drie met SD16+, voor een DC-percentage van 31% (90%-bti 18-40) en een OR-percentage van 18% (95%-bti 6-37). De mediane progressievrije overleving was 8 weken (95%-bti 8-15) en de mediane overall survival was 38 weken (21-65). Drie patiënten (10%) hadden tenminste één graad 3 treatment-related adverse event.

De onderzoekers concluderen dat olaparib antitumoractiviteit had onder patiënten met gevorderd pancreascarcinoom met BRCA1/2-mutaties.

1.Ahn ER, Rothe M, Mangat PK et al. Olaparib in patients with pancreatic cancer with BRCA1/2 mutations: results from the Targeted Agent and Profiling Utilization Registry study. JCO Precision Oncol 2024.00240

Summary: In one of the cohorts of the TAPUR study, olaparib showed antitumor activity in patients with advanced pancreatic cancer with BRCA1/2 mutations.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren