Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-resultaten van een multinationale studie van acalabrutinib monotherapie voor recidiverend of refractair CLL

(0)2019-12-28 16:00   ( Nieuws )

Dr. John ByrdOp Bruton tyrosinekinase (BTK) gerichte behandeling heeft geresulteerd in verbetering van overlevingsuitkomsten van patiënten met CLL/SLL. Acalabrutinib is een orale selectieve BTK-remmer die vanwege de hoge selectiviteit tweemaal daags gebruik mogelijk maakt. Een multinationale fase 1b-2 studie heeft de waarde van acalabrutinib voor recidiverend of refractair (R/R) CLL of SLL onderzocht. Dr. John Byrd (Ohio State University, Columbus) en collega’s publiceren fase 2-resultaten van de studie online in Blood.1De studie includeerde 134 patiënten (mediane leeftijd 66 jaar; range 42-85; mediaan 2 eerdere lijnen behandeling; range 1-13). De patiënten kregen acalabrutinib 100 mg tweemaal daags gedurende mediaan 41 maanden (range 0,2-58). De mediane trough BTK-bezetting in steady state was 97%. De meeste adverse events waren mild of matig; vooral diarree (52% van de patiënten) en hoofdpijn (51%). Graad 3 of hoger AEs in tenminste 5% van de patiënten waren neutropenie (14%), pneumonie (11%), hypertensie (7%), anemie (7%), en diarree (5%). Any grade atriumfibrilleren en majeure bloeding werden gezien in 7% respectievelijk 5%. AEs waren reden voor discontinuering in 11% van de patiënten; 21% discontinueerde vanwege progressieve ziekte. Op het moment van de nu gepubliceerde analyse werd 56% nog behandeld.

Inclusief partiële respons met lymfocytose was de ORR 94%. Responsen werden gezien ongeacht genomische risicokenmerken. De mediane duur van respons en mediane progressievrije overleving werden niet bereikt. De 45-maands progressievrije overleving was 62% (95%-bti 51-71). In zes van negen patiënten werd bij recidief BTK-mutatie gedetecteerd.

De onderzoekers concluderen dat de studie langdurige werkzaamheid en veiligheid van acalabrutinib monotherapie voor R/R CLL/SLL heeft laten zien.

1.Byrd JC, Wierda WG, Schuh A et al. Acalabrutinib monotherapy in patients with relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia: updated phase 2 results. Blood 2019; epub ahead of print

Summary: A multinational phase 1b-2 study found efficacy and safety of acalabrutinib monotherapy for relapsed and refractory CLL/SLL.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren