Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van 6-mercapopurine plus methotrexaat voor BRCA-defectieve borst- of ovariumtumoren

(0)2019-12-10 16:00   ( Nieuws )

Dr. Shibani NicumTumorcellen met BRCA1/2-genmutaties hebben verhoogde gevoeligheid voor platina-gebaseerde chemotherapie en PARP-remmers. In een xenograft-model is gezien dat 6-mercaptopurine (6-MP) selectief BRCA-defectieve cellen even effectief doodde als de PAPR-remmer AG014699. Een multicenter fase 2- studie in het Verenigd Koninkrijk heeft de combinatie van 6-MP en methotrexaat geëvalueerd voor BRCA-defectieve borst- of ovariumtumoren. Dr. Shibani Nicum (University of Oxford) en collega’s publiceren de studie online in het British Journal of Cancer.1

De studie includeerde patiënten met een kiemlijn BRCA1/2-mutatie en gevorderde mammumoren (n=11) of platina-resistente ovariumtumoren (n=55), met progressie na tenminste één lijn chemotherapie. De patiënten kregen 6-MP 55 tot 75 mg/m2 per dag plus methotrexaat 15 tot 20 mg/m2 per week. Het primaire eindpunt van de studie was objectieve respons inclusief stabiele ziekte na acht weken. Er was één patiënt met partiële respons en 21 met stabiele ziekte na acht weken (CBR 33%). Na zestien weken hadden twaalf patiënten stabiele ziekte (18%). De mediane progressievrije overleving was 1,9 maanden (95%-bti 1,7-2,8) en de mediane overall survival was 10,3 maanden (95%-bti 6,9-14,5). Er was een groep van vijf patiënten met ovariumtumoren die langer dan 200 dagen stabiele ziekte hadden.

De onderzoekers concluderen dat de activiteit van 6-MP plus methothrexaat in deze patiënten laag was; er was echter een kleine groep patiënten met lange-termijn klinisch profijt.

1.Roberts C, Strauss VY, Kopijasz S et al. Results of a phase II clinical trial of 6-mercaptopurine (6MP) and methotrexate in patients with BRCA-defective tumours. Br J Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 2 study in the UK found that the overall activity of 6-mercaptopurine and methotrexate for BRCA-defective breast or ovarian tumors was low; however, there was a small group (5 of 55 ovarian cancer patients) who appeared to derive longer-term clinical benefit.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren