Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van abemaciclib voor p16ink4A-deficiënt mesothelioom


Prof. Dean FennellIn mesothelioom wordt frequent verlies gezien van chromosoom 9p21.3 (CDKN2A-MTAP), geassocieerd met kortere overall survival vanwege verlies van de CDK4- en CDK6-suppressor p16ink4A. In preklinische modellen resulteerde genetisch herstel van de aanmaak van p16ink4A tot suppressie van mesothelioom. Het is denkbaar dat remming van CDK4/6 een optie is voor de behandeling van p16ink4A-deficiënt mesothelioom. De fase 2-studie MiST2 in het Verenigd Koninkrijk heeft deze hypothese getest. Prof. Dean Fennell (University of Leicester) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

De studie includeerde 26 volwassen patiënten met p16ink4A-negatief pleuraal of peritoneaal mesothelioom met radiologische progressie na platina-gebaseerde chemotherapie, een levensverwachting van tenminste 12 weken, en een ECOG performance status 0 of 1. De patiënten kregen oraal abemaciclib 200 mg tweemaal daags gedurende 24 weken. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met ziektecontrole (complete respons of stabiele ziekte) na 12 weken, met als criterium voor werkzaamheid ziektecontrole in tenminste 11 patiënten.


De mediane follow-up was 18,4 weken (IQR 6,7-23,9). Ziektecontrole na 12 weken werd gezien in 14 patiënten (DCR 54%; 95%-bti 36-71) waarmee het primaire eindpunt van de studie bereikt werd. Graad 3 of hoger treatment-related adverse events werden gezien in acht patiënten (27%). Eén patiënt discontinueerde de behandeling wegens adverse events, en één patiënt overleed aan neutropene sepsis.

De onderzoekers concluderen dat abemaciclib veelbelovende klinische activiteit had voor p16ink4A-deficiënt mesothelioom met progressie na chemotherapie.

1. Fennell DA, King A, Mohammed S et al. Abemaciclib in patients with p16ink4A-deficient mesothelioma (MiST2): a single-arm, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: Mesotheliomas frequently harbor loss of the chromosome 9p21.3 locus, which is associated with loss of the tumor suppressor p16ink4A, an endogenous suppressor of CDK4 and CDK6. Genetic restoration of p16ink4A suppresses mesothelioma in preclinical models. The phase 2 MiST2 trial in the UK evaluated abemaciclib for p16ink4A-deficient mesothelioma previously treated with chemotherapy. The study met its primary end point, with disease control at 12 weeks in 14 (54%) of 26 patients (95% CI 36-71).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren