Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van adjuvant erlotinib na resectie voor EGFR-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom


Dr. Nathan PennellRemmers van de EGF-receptor hebben activiteit laten zien voor gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom met EGFR-mutaties. De multicenter fase 2-studie SELECT onderzocht de waarde van adjuvant erlotinib voor EGFR-gemuteerd vroeg-stadium NSCLC. Dr. Nathan Pennell (Taussig Cancer Institute, Cleveland OH) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie, uitgevoerd in zeven centra in de Verenigde Staten, includeerde honderd patiënten na resectie voor stadium IA tot en met IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC: 13% had stadium IA-ziekte, 32% stadium IB, 11% stadium IIA, 16% stadium IIB, en 28% stadium IIIA. Na standaard adjuvante chemotherapie met of zonder radiotherapie kregen de patiënten gedurende twee jaar erlotinib 150 mg eenmaal daags. Het primaire eindpunt van de studie was twee-jaars ziektevrije overleving (DFS). De toxiciteiten waren consistent met wat eerder gerapporteerd is over erlotinib. Er waren geen graad 4 of 5 toxiciteiten. Doseringsreductie tot 100 mg per dag was vereist voor veertig patiënten en tot 50 mg per dag voor zestien patiënten.

Negenenzestig patiënten voltooiden de geplande twee jaar erlotinib-behandeling. De mediane follow-up was 5,2 jaar. De twee-jaars DFS was 88% (stadium I 96%; stadium II 78%; stadium III 91%), hoger dan de 76% die was gerapporteerd voor historische controles. De mediane DFS en overall survival waren niet-bereikt; de vijf-jaars DFS was 56% en de vijf-jaars OS 86%. Recidief werd gezien in veertig patiënten (slechts in vier tijdens de erlotinib-behandeling).De mediane tijd van recidief was 25 maanden na stoppen van erlotinib. In slechts één van 24 patiënten die na recidief biopsie ondergingen werd de T790M-mutatie gedetecteerd. De meerderheid van de patiënten met recidief (n=26; 65%) kregen opnieuw erlotinib, gedurende mediaan 13 maanden.

De onderzoekers concluderen dat patiënten die adjuvant erlotinib kregen voor EGFR-gemuteerd NSCLC betere twee-jaars DFS hadden dan genotype-gematchte historische controles.Tijdens de erlotinib-behandeling waren er slechts weinig recidieven, en rechallenge met erlotinib na recidief resulteerde in duurzaam profijt.

1.Pennell NA, Neal JW, Chaft JE et al. SELECT: a phase II trial of adjuvant erlotinib in patients with resected epidermal growth factor receptor-mutant non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase II trial SELECT found that patients with EGFR-mutant NSCLC treated with adjuvant erlotinib had an improved 2-year disease-free survival compared with historic genotype-matched controls. Recurrences were rare during erlotinib treatment, and patients rechallenged with erlotinib after recurrence experienced durable benefit.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren