Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van adjuvant wekelijks docetaxel plus radiotherapie voor postoperatief hoog-risico OSCC


Er is geen duidelijkheid over het optimale adjuvante regime na resectie voor stadium III of IV oraal squameus cellcarcinoom (OSCC) met postoperatieve hoog-risico kenmerken, gedefinieerd als positieve marges en/of extracapsulaire nodale extensie, histologische betrokkenheid van twee of meer regionale lymfeklieren, of locoregionaal recidief na initiële chirurgie. Een fase 2-studie van Jiao Tong Universiteit (Shanghai) heeft de waarde onderzocht van adjuvant wekelijks lage-dosering docetaxel plus concurrente radiotherapie in deze setting. Dr. Guopei Zhu en collega’s publiceren de studie online in het International Journal of Radiation Oncology.1

De studie includeerde 59 mannen en 32 vrouwen (mediane leeftijd 59 jaar; range 26-70). De patiënten kregen ten hoogste zesmaal wekelijks docetaxel 20 mg/m2 (63,7% voltooide zes cycli) met concurrent 60-66 Gy RT. Het primaire eindpunt van de studie was ziektevrije overleving na twee jaar. Met mediaan 24 maanden was de twee-jaar DFS 75,3% (95%-bti 65,7-84,2) en de twee-jaars overall survival 82,4% (95%-bti 73,0-89,6). Dertien patiënten hadden lokaal recidief, twee patiënten hadden regionaal lymfeklier recidief, en acht patiënten hadden afstandsrecidief. Graad 3 adverse events waren mondholtemucositis in 7,7% en hypersensitiviteitsreactie in 2%. Er waren geen graad 4 of 5 AEs.

De onderzoekers concluderen dat wekelijks lage-dosering docetaxel met concurrente radiotherapie een tolerabel regime was met gunstige DFS en OS voor postoperatief hoog-risico OSCC.

1.Li R, Jiang W, Dou S et al. A phase II trial of chemoradiotherapy using weekly docetaxel for high-risk postoperatively oral squamous cell carcinoma patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2020; epub ahead of print

Summary: A study at Shanghai Jiao Tong University found that after resection for postoperatively high-risk OSCC, chemoradiotherapy consisting of weekly low-dose docetaxel plus 60-66 Gy RT was tolerable and resulted in favorable DFS and OS (75% and 82% at two years, respectively).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren