Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van albumine-gebonden paclitaxel plus gemcitabine voor nieuw-gediagnostiseerd stadium IV SQCLC


Dr. Paul PaikEr is synergistische antitumor-activiteit gezien van gemcitabine en albumine-gebonden paclitaxel (ABP), gebaseerd op verhoging van de intratumor gemcitabineconcentratie in aanwezigheid van ABP. Beide middelen hebben werkzaamheid voor squameus celcarcinoom van de long (SQCLC). Een fase 2-studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) heeft de combinatie gemcitabine-ABP voor nieuw-gediagnostiseerd stadium IV SQCLC geëvalueerd. Dr. Paul Paik en collega’s publiceren de studie online in Clinical Cancer Research.1

De Simon two-stage study includeerde 37 patiënten met niet-eerder behandeld, PD-L1 laag of onbekend, stadium IV SQCLC die gemcitabine 1000 mg/m2 plus ABP 100 mg/m2 eens per week kregen; in stadium één 3 week on, 1 week off; en in stadium twee 2 week on , 1 week off. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met objectieve respons. Onder de 32 voor respons evaluabele patiënten werd respons gezien in 18 patiënten (ORR 59%; 95%-bti 42-74), onder wie één patiënt met complete respons. De mediane progressievrije overleving was 7,5 maanden (95%-bti 6,7-10,5). Er waren geen onverwachte toxiciteiten.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van gemcitabine plus ABP een veilige, goed-verdragen, en werkzame therapie was voor nieuw-gediagnostiseerd stadium IV SQCLC.

1.Paik PK, Kim RK, Ahn L et al. A phase II trial of albumin-bound paclitaxel and gemcitabine in patients with newly diagnosed stage IV squamous cell lung cancers. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) found that the combination of gemcitabine and albumin-bound paclitaxel was a safe, tolerable, and effective therapy for newly diagnosed stage IV squamous cell lung cancer. The ORR was 59%, including complete response in 1 of 32 evaluable patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren