Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van anlotinib plus een PD-1 remmer voor refractaire solide tumoren


Er is niet veel onderzoek uitgevoerd naar de waarde van immuuntherapie in combinatie met antiangiogene middelen voor de behandeling van refractaire solide tumoren. De fase 2-studie APICAL-RST van de Tweede Militaire Medische Universiteit in Shanghai (China) heeft de combinatie van PD-1 remmer met anlotinib voor refractaire solide tumoren geëvalueerd. Dr. Yuan-Sheng Zang en collega’s publiceren de studie in het International Journal of Cancer.1

De studie includeerde 41 patiënten met zwaar-voorbehandelde refractaire metastische solide tumoren, die progressie hadden op de meest-recente therapie en voor wie geen standaard-behandeling beschikbaar was. De patiënten kregen anlotinib plus een PD-1 remmer. De primaire eindpunten waren respons en ziektecontrole. Partiële respons werd gezien in 9 patiënten en stabiele ziekte in 21 andere patiënten voor een ORR 22,0% en DCR 73,2% onder alle patiënten en ORR 24,3% en DCR 81,1% in het voor werkzaamheid evalueerbare cohort. De mediane overall survival was 16,8 maanden (range 8,23-24,4) en de één- en drie-jaars OS-percentages waren 62,8% en 28,9%. Eénendertig patiënten (75,6%) hadden tenminste één treatment-related adverse event.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met refractaire solide tumoren de combinatie van anlotinib plus een PD-1 remmer goed verdragen werd en veelbelovende werkzaamheid had.

1.Qin B-D, Jiao X-D, Wang Z et al. Pan-cancer efficacy and safety of anlotinib plus PD-1 inhibitor in refractory solid tumor: a single-arm, open-label, phase II trial. Int J Cancer 2023; epub ahead of print

Summary: The phase 2 APICAL-RST trial in China found that among patients with heavily pretreated, refractory, metastatic solid tumors, the combination of anlotinib and a PD-1 inhibitor was well tolerated and had promising activity.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren