Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van anti-CTLA4 en anti-PD1 therapie voor neuro-endocriene tumoren


Dr. Sandip PatelImmuuncheckpointblokkade heeft geresulteerd in verbetering van de uitkomsten in verscheidene tumortypen. De multicenter fase 2-studie Dual Anti-CTLA-4 and Anti-PD-1 Blockade in Rare Tumors (DART) onderzoekt de waarde van de combinatie van ipilimumab plus nivolumab in 37 cohorten van patiënten met zeldzame tumoren. Dr. Sandip Patel (University of California, San Diego) presenteerde resultaten van het cohort patiënten met neuro-endocriene tumoren (geen pancreas NETs) gisteren op de Annual Meeting van AACR.1

Het cohort includeerde 33 patiënten, onder wie vijftien met gastro-intestinale NETs en zes met long-NETs. Negentien patiënten (58%) hadden hooggradige ziekte. Het mediane aantal eerdere behandelingen was twee. De patiënten kregen ipilimumab 1 mg/kg iedere zes weken plus nivolumab 240 mg iedere twee weken. Het primaire eindpunt was ORR. Complete respons werd gezien in één patiënt en partiële respons in zeven, voor een ORR van 24%. Onder patiënten met hooggradige ziekte werd respons gezien in acht van negentien patiënten (42%), en onder patiënten met laag-/intermediair-gradige ziekte werd respons gezien in nul van veertien patiënten (p=0,01). De zes-maands progressievrije overleving was 30%, en de mediane overall survival was 11 maanden. De meest-geziene toxiciteiten waren vermoeidheid (30% van de patiënten) en misselijkheid (27%). De meest-geziene graad 3 of 4 irAE was toename van alanine-aminotransferase (9%). Er waren geen graad 5 toxiciteiten.

De onderzoeker concluderen dat de combinatie van ipilumimab en nivolumab goed verdragen werd, met een ORR van 42% onder patiënten met hooggradige neuro-endocriene tumoren, ongeacht de primaire lokatie. Het gebrek aan respons onder patiënten met laaggradige of intermediaire ziekte verdient nadere bestudering.

1.Patel SP et al. AACR Annual Meeting 2019; abstr. CT039

Summary: In the neuroendocrine cohort of the multicenter Dual Anti-CTLA-4 and Anti-PD-1 Blockade in Rare Tumors (DART) treatment with ipilimumab plus nivolumab was well tolerated with 42% ORR in patients with high grade neuroendocrine cancer, regardless of primary site. There were no responses in patients with low or intermediate grade disease.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren