Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van atezolizumab plus bevacizumab voor niet-resectabel of metastatisch mucosaal melanoom


Prof. Jun GuoAnti-PD-1 monotherapie is standaard voor cutaan melanoom maar heeft slechts geringe werkzaamheid voor mucosaal melanoom. Een multicenter fase 2-studie in China heeft de combinatie van atezolizumab plus bevacizumab als eerstelijns behandeling voor niet-resectabel of metastatisch mucosaal melanoom geëvalueerd. Prof. Jun Guo (Peking University Cancer Hospital and Institute, Beijing) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 20 patiënten met niet-resectabel en 23 patiënten met metastatisch mucosaal melanoom. De patiënten kregen intraveneus atezolizumab 1200 mg en bevacizumab 7,5 mg/kg iedere drie weken. Het primaire eindpunt was objective response rate. Op het moment van data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 13,4 maanden. Onder de 40 voor respons evalueerbare patiënten was de ORR 45,0% (95%-bti 29,3-61,5) : één patiënt met complete respons en zeventien met partiële respons. De mediane duur van respons was 12,5 maanden (95%-bti 5,5 – NR), de mediane progressievrije overleving was 8,2 maanden (2,7-9,6) en de mediane overall survival werd niet bereikt (14,4-NR). Het zes-maands PFS-percentage was 53,4% (95%-bti 36,6-67,6), het twaalf-maands PFS-percentage was 28,1% (14,2-43,9), het zes-maands OS-percentage was 92,5% (78,5-97,5), en het twaalf-maands OS-percentage was 76,0% (57.1-87,5). Treatment-related adverse events werden gerapporteerd voor 90,7% van de patiënten, en graad 3 of hoger TRAEs voor 25,6%.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met niet-resectabel of metastatisch mucosaal melanoom de eerstelijns combinatie van atezolizumab en bevacizumab veelbelovende activiteit had en een manageable veiligheidsprofiel.

  • 1.Mao L, Fang M, Chen Y et al. Atezolizumab plus bevacizumab in patients with unresectable or metastatic mucosal melanoma: a multicenter, open-label, single-arm phase II study. Clin Cancer Res 2022; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 2 study in China found promising efficacy and manageable safety of the first-line combination of atezolizumab and bevacizumab for unresectable or metastatic mucosal melanoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren