Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van avelumab voor gestationele trofoblastische tumoren met resistentie tegen single-agent chemotherapie

(0)2020-07-28 12:00   ( Nieuws )

Prof. Benoit YouVrouwen met gestationele trofoblastische tumoren (GTT) die resistent zijn tegen single-agent chemotherapie krijgen alternatieve chemotherapieregimes die weliswaar effectief zijn maar aanzienlijke toxiciteit kunnen veroorzaken. In alle tot op heden bekende subtypen GTT is expressie van PD-L1 gezien, en natural killer (NK)-cellen zijn betrokken bij de trofoblast-immuunsurveillance. De Franse multicenter fase 2-studie TROPHIMMUN heeft de waarde onderzocht van avelumab (anti-PD-L1) voor chemotherapieresistent GTT. Prof. Benoit You (Centre de Référence des Maladies Trophoblastiques, Lyon) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1De studie includeerde vijftien vrouwen (mediane leeftijd 34 jaar) met progressief GTT na single-agent chemotherapie. Zeven vrouwen hadden stadium I ziekte en acht stadium III; FIGO stadium 0-4 in vijf patiënten, 5 of 6 in zeven patiënten, en 7 of hoger in drie patiënten. Alle patiënten hadden eerder methotrexaat gekregen. De vrouwen kregen intraveneus avelumab 10 mg/kg iedere twee weken tot normalisatie van hCG, gevolgd door drie consolidatiecycli. Het primaire eindpunt was hCG-normalisatie.

De mediane follow-up was 25 maanden, en het mediane aantal toegediende avelumab-cycli was 8 (range 2-11). Normalisatie van hGC werd gezien in acht patiënten (53%) die mediaan negen cycli gekregen hadden. In geen van deze patiënten werd recidief gezien. Eén patiënt (na elf cycli avelumab) had vervolgens een normale zwangerschap. Graad 1 of 2 treatment-related adverse events werden gezien in veertien patiënten (93%), waaronder vermoeidheid (33%), misselijkheid en braken (33%), en infusiereacties (27%). Eén patiënt had niet met de behandeling samenhangende graad 3 uterusbloeding. De zeven patiënten met resistentie tegen avelumab bereikten hCG-normalisatie met actinomycine D of combinatiechemotherapie en chirurgie.

De onderzoekers concluderen dat avelumab gunstige veiligheid en activiteit had voor GTT met resistentie tegen single-agent chemotherapie.

1.You B, Bolze P-A, Lotz J-P et al. Avelumab in patients with gestational trophoblastic tumors with resistance to single-agent chemotherapy: cohort A of the TROPHIMMUN phase II trial. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 2 trial TROPHIMMUN in France found that in patients with single-agent chemotherapy-resistant gestational trophoblastic tumors, avelumab had a favorable safety profile and cured approximately 50% of patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren