Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van avelumab voor MMR-deficiënt of MMR-proficiënt recidiverend endometriumcarcinoom

(0)2019-08-29 12:58   ( Nieuws )

Een fase 2-studie van Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, en geaffilieerde ziekenhuizen in Boston (MA) heeft de waarde onderzocht van immuuncheckpoint-blokkade voor mismatch repair-proficient (MMRP) en mismatch repair-deficient (MMRD) recidiverend of persistent endometriumcarcinoom (EC). Dr. Panagiotis Konstantinopoulos (Dana-Farber) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1 De studie includeerde patiënten in twee cohorten: (1) een MMRD/POLE-cohort, gedefinieerd door immuunhistochemisch bepaald verlies van expressie van één of meer MMR-eiwitten en/of mutatie in het exonucleasedomein van POLE, en (2) een MMRP-cohort met normale expressie van alle MMR-eiwitten. Coprimaire eindpunten waren objectieve respons en progressievrije overleving na zes maanden (PFS6).

De patiënten kregen intraveneus avelumab 10 mg/kg iedere twee weken tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Het MMRP-cohort (n=16) werd bij de eerste analyse gesloten wegens futiliteit; slechts in één patiënt werd respons en PFS6 gezien. Het MMRD-cohort bereikte het vooraf-gespecificeerde eindpunt van vier patiënten met respons na inclusie van zeventien patiënten; onder de vijftien patiënten die avelumab startten was één patiënt met complete respons en drie met partiële respons (ORR 26,7%; (95%-bti 7,8-55,1) en zes patiënten met PFS6 (PFS6 40,0%; 95%-bti 16,3-66,7). Alle vier patiënten met objectieve respons hadden ook PFS6. Onder de zes patiënten met PFS6 waren er vier nog steeds progressievrij op het moment van de nu gepubliceerde analyse. Er waren ook responsen in afwezigheid van PD-L1 expressie.

De onderzoekers concluderen dat avelumab veelbelovende activiteit had voor MMRD EC ongeacht de PD-L1 status. De activiteit van avelumab voor MMRP/non-POLE gemuteerd EC was laag.

1.Konstantinopoulis PA, Luo W, Liu JF et al. Phase II study of avelumab in patients with mismatch repair deficient and mismatch repair proficient recurrent/persistent endometrial cancer. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study in Boston (DFCI, Harvard and affiliated hospitals) found that the PD-L1 inhibitor avelumab had promising activity for MMR deficient recurrent or persistent endometrial cancer regardless of PD-L1 status. The activity of avelumab for MMR proficient EC was low.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren