Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van axicabtagene ciloleucel voor grootcellig B-cel lymfoom in voor transplantatie ongeschikte patiënten


Prof. Roch HouotTweedelijns axicabtagene ciloleucel (axi-cel) had in een eerdere studie betere werkzaamheid voor hoog-risico recidiverend of refractair grootcellig B-cel lymfoom (R/R LBCL) in patiënten die in aanmerking kwamen voor autologe stamceltransplantatie (autoSCT), maar in de klinische praktijk wordt ruwweg de helft van de patiënten met R/R LBCL beschouwd als niet geschikt voor autoSCT. De Franse multicenter fase 2-studie ALYCANTE heeft tweedelijns axi-cel voor R/R BCL in deze patiënten geëvalueerd. Prof. Roch Houot (Universiteit van Rennes) en collega’s publiceren de studie in Nature Medicine.1
ALYCANTE includeerde 62 patiënten. Het primaire eindpunt was door lokale onderzoekers beoordeelde complete metabole respons drie maanden na de infusie van axi-cel. Deze bedroeg 71,0% (95%-BTI 58.1-81.8). De mediane follow-up was 12,0 maanden (range 2,1-17,9). De figuur toont overlevingsuitkomsten en duur van respons. Er was geen onverwachte toxiciteit. Graad 3 of 4 cytokine release syndrome en neurologische gebeurtenissen kwamen voor in 8,1% respectievelijk 14,5% van de patiënten.

De onderzoekers concluderen dat deze resultaten het gebruik van axi-cel steunen als tweedelijns therapie voor R/R LBCL in patiënten die niet in aanmerking komen voor autoSCT.

1.Houot R, Bachy E, Cartron G et al. Axicabtagene ciloleucel in large B cell lymphoma ineligible for autologous stem cell transplantation: the phase 2 ALYCANTE trial Nature Medicine 2023-02572-5

Summary: The multicenter phase 2 ALYCANTE trial in France found antitumor activity and tolerability of axicabtagene ciloleucel for relapsed or refractory large B cell lymphoma in patients ineligible for autologous stem cell transplantation.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren