Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van axitinib voor incurabel adenoïd cysteus carcinoom

(0)2016-08-28 13:22   ( Nieuws )

Tags

ACC  

Dr. Alan HoRecidiverend of metastatisch adenoïd cysteus carcinoom (ACC) is een niet te genezen ziekte, waarvoor geen standaardbehandelingen bekend zijn. De meerderheid van de ACCs brengen de oncogene transcriptiefactor MYB tot expressie, die betrokken is bij expressie van genen die de VEGFR- en c-kit metabole routes activeren. De TKI axitinib is een potente remmer van VEGFR en c-kit. Dr. Alan Ho (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s hebben een fase 2-studie uitgevoerd van axitinib voor ACC. De uitkomsten van de studie zijn online gepubliceerd in Annals of Oncology.1

Deelnemers waren patiënten met incurabel ACC ongeacht de primaire locatie; progressieve ziekte of symptomatische ziekte was een inclusiecriterium. De patiënten kregen oraal axitinib 5 mg tweemaal daags. Het primaire eindpunt was best overall response; deze kon worden geëvalueerd in 33 patiënten. Tumor shrinkage werd gezien in 22 patiënten (66,7%) waaronder drie met partiële respons (9,1%). Vijfentwintig patiënten (75,8%) hadden stabiele ziekte, van wie tien langer dan zes maanden. De mediane progressievrije overleving was 5,7 maanden (range 0,92-21,8 maanden). Graad 3-bijwerkingen van axitinib waren hypertensie, orale pijn, en vermoeidheid. In een subset van de patiënten (n=11) voerden de onderzoekers next-generation sequencing van de tumoren uit. In drie van deze tumoren werd 4q12-amplificatie gezien, resulterend in toename van het aantal kopieën van de genen PDGFR/KDR/KIT waarop de werking van axitinib gericht is. Twee van de drie patiënten met tumoren met 4q12-amplificatie hadden stabiele ziekte langer dan zes maanden, onder wie één patiënt met signficante tumorreductie en de langste PFS in deze studie (21,8 maanden).

De onderzoekers concluderen dat ze klinische werkzaamheid van axitinib hebben gezien, met tumor shrinkage in de meerderheid van de patiënten met progressieve ziekte voor inclusie in de studie. Wellicht is 4q12-amplificatie een biomarker voor profijt van axitinib.

1.Ho AL, Dunn L, Sherman EJ et al. A phase II study of axitinib (AG-013736) in patients with incurable adenoid cystic carcinoma. Ann Oncol 2016; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren