Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multicenter fase 2-studie van AZD4547 voor tumoren met veranderingen in de FGFR-route

(0)2020-05-29 15:00   ( Nieuws )

Prof. Keith FlahertyAZD4547 is een nieuwe selectieve remmer van de fibroblast growth factor receptor (FGFR)-TKIs 1, 2, en 3. De multicenter fase 2-studie NCI-MATCH EAY131 subprotocol W in de Verenigde Staten heeft de werkzaamheid onderzocht van AZD4547 voor refractaire tumoren met verandering in FGFR 1-3. Prof. Keith Flaherty (Massachusetts General Hospital, Boston) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde patiënten van wie de tumoren gescreend waren met next-generation sequencing, waarmee vooraf-gedefinieerde amplificatie, activerende mutaties, of fusies van FGFR waren waargenomen. Deze patiënten kregen oraal AZD4547 80 mg tweemaal daags tot progressie van de ziekte of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Een responspercentage van 16% zou als veelbelovend worden beschouwd.

De studie includeerde 48 patiënten. De tumoren hadden FGFR1- of FGFR2-amplificatie (n=20), FGFR2- of FGFR3- single-nucleotide varianten (n=19), of FGFR1- of FGFR3-fusies (n=9). De meest-frequente primaire tumoren in het cohort waren mamma- (33%), urotheel- (12,5%), en cervix- (10,4%) carcinoom. Graad 3 adverse events waren consistent met wat gezien is in eerdere klinische studies. Partiële responsen werden gezien in 8% (90%-bti 3-18) en kwamen alleen voor in patiënten met tumoren met FGFR1-3 puntmutaties of fusies. Stabiele ziekte werd gezien in 37,5% (90%-bti 25,8-50,4). De mediane progressievrije overleving was 3,4 maanden, en de zes-maands PFS was 15% (90%-bti 8-31). Onder patiënten met tumoren met FGFR-fusies was het responspercentage22% (90%-bti 4,1-55) en de zes-maands PFS 56% (31-100).

De onderzoekers concluderen dat de studie niet het vooraf-gespecificeerde responspercentage van 16% heeft laten zien. Er waren wel voorlopige signalen van activiteit voor tumoren met FGFR-activerende mutaties en fusies.

1.Chae YK, Hong F, Vaklavas C et al. Phase II study of AZD4547 in patients with tumors harboring aberrations in the FGFR pathway: results from the NCI-MATCH trial (EAY131) subprotocol W

Summary: The multicenter phase 2 study NCI-MATCH EAY131 subprotocol W found preliminary signals of activity of AZD4547 for cancers harboring FGFR activating mutations and fusions.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren