Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van belantamab mafodotin voor recidiverend of refractair multipel myeloom

(0)2019-12-18 12:23   ( Nieuws )

Prof. Sagar LonialBelantamab mafodotin (BM, voorheen GSK2857916) is een anti B-cel maturatie antigen (BCMA) antibody-drug conjugate met in de fase 1-studie DREAMM-1 bewezen klinische activiteit voor zwaar-voorbehandeld recidiverend of refractair multipel myeloom (RRMM). De multinationale fase 2-studie DREAMM-2 heeft de veiligheid en activiteit van BM voor RRMM nader onderzocht. Prof. Sagar Lonial (Emory University, Atlanta GA) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

DREAMM-2 werd uitgevoerd in 58 centra in acht landen. De studie includeerde 196 volwassen patiënten die tenminste drie eerdere lijnen therapie hadden gekregen , waaronder immuunmodulerende middelen en proteasoomremmers, met een ECOG performance status 2 of lager. Gestratificeerd naar aantal eerdere lijnen behandeling (vier of minder versus vijf of meer) en cytogenetische kenmerken werden de patiënten gerandomiseerd naar een groep die intraveneus BM 2,5 mg/kg iedere drie weken kreeg (n=97) of een groep die intraveneus BM 3,4 mg/kg iedere drie weken kreeg (n=99). De behandeling werd voortgezet tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt van de studie was percentage patiënten met overall respons.

Respons werd gezien in 31% (97,5%-bti 20,8-42,6) in het 2,5 mg/kg cohort en 34% (97,5%-bti 23,9-46,0) in het 3,4 mg/kg cohort. De meest-gerapporteerde graad 3 of4 adverse events waren keropathie, trombocytopenie, en anemie, in 20% tot 30% van de patiënten. Twee patiënten overleden mogelijk gerelateerd aan de behandeling (sepsis en hemofagocytische lymfohistiocytose).

De onderzoekers concluderen dat BM monotherapie voor RRMM antimyeloom-activiteit en een manageable veiligheidsprofiel had.

1.Lonial S, Lee HC, Badros A et al. Belantamab mafodotin for relapsed or refractory multiple myeloma (DREAMM-2): a two-arm, randomised, open-label, phase 2 study. Lanbcet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 2 study DREAMM-2 found anti-myeloma activity and manageable safety profile of belantamab mafodotin for relapsed or refractory multiple myeloma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren