Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van cabozantinib plus androgeen-ablatie voor hormoon-naïef metastatisch prostaatcarcinoom


Dr. Paul CornCabozantinib is een orale remmer van c-MET/VEGFR2-signalering. De fase 3-studies COMET-1 en COMET-2 hebben laten zien dat cabozantanib voor metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) wel resulteert in verbetering van de mediane progressievrije overleving maar niet in verbetering van de overall survival. Een fase 2-studie van MD Anderson Cancer Center (Houston TX) heeft de waarde onderzocht van de combinatie van cabozantinib en androgeendeprivatietherapie (ADT) voor hormoon-naïef metastatisch prostaatcarcinoom (HNMPCa). Dr. Paul Corn en collega’s publiceren de studie online in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 62 patiënten die ADT kregen plus cabozantinib 60 mg eens per dag als startdosering. Primaire eindpunten van de studie waren radiografisch of klinisch beoordeelde progressievrije overleving of start van een nieuwe therapie. Met mediaan 31,2 maanden follow-up was de mediane PFS 16,1 maanden (95%-bti 14,6-22,7) en werd de mediane overall survival niet bereikt. Tenminste 90% PSA-daling werd gezien in 83% van de evalueerbare patiënten, tenminste 50% afname van botspecifiek alkalisch fosfatase in 87%, en tenminste 50% afname van urine N-telopeptiden in 86%. Botscan-beoordeelde respons werd gezien in 81%. De meest-geziene graad 3 adverse events waren hypertensie (19% van de patiënten), diarree (6%), en tromboëmbolische gebeurtenissen (6%). AEs leidden tot doseringsverlaging in 85%. Hogere baseline plasmaconcentraties van Lumican, CXCL5, CD25, en CD30, en hogere tumorexpressie van pFGFR1 waren geassocieerd met kortere PFS.

De onderzoekers concluderen dat cabozantinib plus ADT veelbelovende klinische activiteit had voor HNMPCa.

1.Corn PG, Zhang M, Nogueras-Gonzales G et al. A phase II study of cabozantinib and androgen ablation in patients with hormone-naïve metastatic prostate cancer. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) found promising activity of the combination of cabozantinib plus androgen deprivation therapy for hormone-naïve metastatic prostate cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren