Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van cabozantinib voor gevorderd Ewing sarcoom en osteosarcoom

(0)2020-02-18 12:25   ( Nieuws )

De mediane overall survival na een diagnose Ewing sarcoom of osteosarcoom is korter dan een jaar. In preklinische modellen van beide sarcomen zijn resultaten gezien van remming van MET-signalering en angiogenese. Cabozantinib is een remmer van MET en van VEGFR2. De Franse multicenter fase 2-studie CABONE heeft de waarde onderzocht van cabozantinib voor gevorderd Ewing sarcoom en osteosarcoom. Prof. Antoine Italiano (Institut Bergonié, Bordeaux) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

CABONE werd uitgevoerd in tien centra in Frankrijk. De studie includeerde 45 patiënten met Ewing sarcoom en 45 patiënten met osteosarcoom, ziekteprogressie, ECOG performance status 0 of 1, en leeftijd twaalf jaar of ouder. De patiënten kregen oraal cabozantinib 60 mg (tot leeftijd zestien jaar 40 mg/m2) eenmaal daags tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit, of tot patiënt of behandelaar koos voor discontinuering. Het primaire eindpunt voor Ewing sarcoom was beste objectieve respons binnen zes maanden na begin van de behandeling. De coprimaire eindpunten voor osteosarcoom waren zes-maands objectieve respons en zes-maands niet-progressie.

De mediane follow-up voor beide groepen patiënten was 31 maanden. Onder de patiënten met Ewing sarcoom waren 39 patiënten evalueerbaar voor werkzaamheid. Partiële respons na zes maanden werd gezien in tien patiënten (26%; 95%-bti 13-42). Onder de patiënten met osteosarcoom waren 42 patiënten evalueerbaar voor werkzaamheid. Vijf patiënten hadden partiële respons (12%; 95%-bti 4-26) en veertien patiënten hadden tenminste zes maanden geen progressie (33%; 95%-bti 20-50). De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events waren hypofosfatemie, toename van aspartaat-aminotransferase, palmair-plantairsyndroom, pneumothorax, en neutropenie. Geen van de patiënten overleed gerelateerd aan de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat cabozantinib voor gevorderd Ewing sarcoom of osteosarcoom over het algemeen goed verdragen werd en antitumor-werkzaamheid had.

1.Italiano A, Mir O, Mathoulin-Pelissier S et al. Cabozantinib in patients with advanced Ewing sarcoma or osteosarcoma (CABONE): a multicentre, single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The French multicenter phase 2 study CABONE found generally good tolerability and antitumor activity of cabozantinib for advanced Ewing sarcoma and osteosarcoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren