Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van camrelizumab plus apatinib voor hoog-risico R/R gestationele trofoblastaire neoplasie


Er zijn weinig behandelopties voor patiënten met hoog-risico chemorefractair of recidiverend gestationale trofoblastaire neoplasie (GTN). In veel typen solide tumoren is synergie gezien van immuuntherapie en antiangiogenese. De fase 2-studie CAP 01 in Beijing heeft de combinatie van camrelizumab en apatinib voor hoog-risico chemorefractair of recidiverend GTN geëvalueerd. Prof. Yang Xiang (Chinese Academie van Medische Wetenschappen) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1


De studie includeerde vrouwen in de leeftijd van achttien tot en met zeventig jaar met hoog-risico (FIGO score 7 of hoger) GTN die tenminste twee eerdere lijnen multichemotherapie hadden gekregen, en een ECOG performance status 2 of beter hadden. De patiënten kregen intraveneus camrelizumab 200 mg iedere twee weken plus oraal apatinib 250 mg eenmaal daags. De behandeling werd voortgezet tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met objectieve respons, bepaald aan de hand van de serum HCG-concentratie.

De studie includeerde twintig patiënten, onder wie negentien met choriocarcinoom en één met placental site trophoblastic tumor (PSTT). De mediane duur van follow-up was 18,5 maanden (IQR 14,6-20,9). Objectieve respons werd gezien in elf patiënten (ORR 55%; 95%-bti 32-77) en complete respons in tien patiënten (50%; 95%-bti 27-73). De meest-waargenomen graad 3 treatment-related adverse events waren hypertensie (25% van de patiënten), rash (20%), neutropenie (10%), leukocytopenie (10%), en aspartaataminotransferase-toename (10%). Er waren geen graad 4 of 5 TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met hoog-risico chemorefractair of recidiverend GTN de combinatie camrelizumab plus apatinib veelbelovende antitumor-activiteit en acceptabele toxiciteit had.

1.Cheng H, Zong L, Kong Y et al. Camrelizumab plus apatinib in patients with high-risk chemorefractory or relapsed gestational trophoblastic neoplasia (CAP 01): a single-arm, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The phase 2 CAP 01 study in Beijing found that the combination of camrelizumab and apatinib had promising antitumor activity and acceptable toxicity among patients with high-risk chemorefractory or relapsed gestational trophoblastic neoplasia.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren