Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van camrelizumab plus famitinib gevorderd of metastatisch urotheelcarcinoom na platina-gebaseerde therapie

(0)2022-05-11 15:00   ( Nieuws )

Prof. Ding-Wei JeBlokkade van een immuuncheckpoint in combinatie met remming van de angiogenese is een effectieve strategie gebleken voor meerdere typen maligniteiten. Camrelizumab is een monoklonaal antilichaam tegen PD-1, en famitinib is een multi-receptor tyrosinekinaseremmer met antiangiogene activiteit. Een multicenter fase 2-studie in China evalueert de combinatie van camrelizumab en famitinib in acht cohorten van genito-urinaire en gynecologische maligniteiten. Prof. Ding-Wei Ye (Fudan Universiteit, Shanghai) en collega’s publiceren in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer resultaten van het cohort van patiënten met gevorderd of metastatisch urotheelcarcinoom met progressie tijdens of binnen twaalf maanden na platina-gebaseerde chemotherapie (cohort 2).1

Het cohort telde 36 patiënten, onder wie 18 met blaascarcinoom. De patiënten kregen intraveneus camrelizumab 200 mg iedere drie weken plus oraal famitinib 20 mg eenmaal daags. Het primaire eindpunt was objective response rate. De mediane follow-up op het moment van data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse was 11,9 maanden (range 6,1-28,5). De ORR bedroeg 30,6% (95%-bti 16,3-48,1), met mediane duur van respons 6,3 maanden (2,1-NR), mediane progressievrije overleving 4,1 maanden (2,2-8,2), en mediane overall survival 12,9 maanden (8,8-NR). In de subgroep van patiënten met blaascarcinoom waren de uitkomsten numeriek beter, met ORR 38,9% (95%-bti 17,3-64,3), mediane DoR niet bereikt, mediane PFS 8,3 maanden (4,1-NR), en mediane OS niet bereikt. Graad 3 of 4 treatment-related adverse events werden gerapporteerd voor 61,1% van de patiënten.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van camrelizumab en famitinib antitumoractiviteit had in patiënten met gevorderd of metastatisch urotheelcarcinoom na eerdere behandeling met platina-gebaseerde chemotherapie.

1.Qu Y-Y, Sun Z, Han W et al. Camrelizumab plus famitinib for advanced or metastatic urothelial carcinoma after platinum-based therapy: data from a multicohort phase 2 study. J ImmunoTher Cancer 2022; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 2 basket study in China evaluates the combination of camrelizumab and famitinib in eight cohorts of genitourinary or gynecological cancers. In the cohort of patients with advanced or metastatic urothelial carcinoma and progression within 12 months after completion of platinum-based chemotherapy, the combination had potent antitumor activity, especially in the subpopulation with bladder cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren