Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van camrelizumab plus GEMOX voor gevorderd galwegcarcinoom


Prof. Yongqian ShuPatiënten met gevorderd galwegcarcinoom (aBTC) hebben een slechte prognose, met vijf-jaars overleving lager dan 10% na eerstelijns behandeling met gemcitabine plus oxaliplatine (GEMOX). Een fase 2-studie van de Medische Universiteit van Nanjing (China) heeft de waarde onderzocht van de combinatie van het op PD-1 gerichte antilichaam camrelizumab met eerstelijns GEMOX voor aBTC. Prof. Yongqian Shu en collega’s publiceren de studie in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1

De studie includeerde 38 patiënten met niet-eerder behandeld stadium IV BTC. De patiënten kregen intraveneus camrelizumab 3 mg /kg (ten hoogste 200mg) plus gemcitabine 800 mg/m2 en oxaliplatine 85 mg/m2 iedere twee weken. GEMOX werd ten hoogste twaalf cycli gegeven; patiënten met stabiele ziekte of beter konden camrelizumab voortzetten als monotherapie tot het eind van de studie (na 24 maanden). Primaire eindpunten waren percentage na zes maanden progressievrije patiënten en veiligheid. Secundaire eindpunten waren objective response rate, overall survival, en progressievrije overleving.

De mediane follow-up was 11,8 maanden. Na zes maanden was 50% van de patiënten progressievrij (95%-bti 33-65). Objectieve respons werd gezien in 54% van de patiënten. De mediane PFS en OS waren 6,1 maanden respectievelijk 11,8 maanden. De meest-frequente treatment-related adverse events waren vermoeidheid (73% van de patiënten) en koorts (73%), en de meest-frequente graad 3 of hoger TRAEs waren hypokalemie (19%) en vermoeidheid (16%). De ORR was 80% in patiënten met PD-L1 tumor proportion score 1% of hoger en 53,8% in patiënten met PD-L1 TPS lager dan 1%.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van camrelizumab en GEMOX als eerstelijns behandeling voor stadium IV BTC veelbelovende activiteit en acceptabele veiligheid had.

1.Chen X, Wu X, Wu H et al. Camrelizumab plus gemcitabine and oxaliplatin (GEMOX) in patients with advanced biliary tract cancer: a single-arm, open-label, phase II trial. J ImmunoTher Cancer 2020-001240

Summary: A phase 2 study at the Medical University of Nanjing (China) found promising antitumor activity and acceptable safety of the first-line combination of camrelizumab and gemcitabine-oxaliplatin for advanced biliary tract cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren