Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van cobimetinib plus vemurafenib voor colorectaalcarcinoom met BRAF-mutaties


Dr. Kelsey KluteDe Targeted Agent and Profiling Utilization Registry (TAPUR)-studie is een multicenter basket fase 2-studie die in patiënten met gevorderde maligniteiten antitumorwerking evalueert van FDA-goedgekeurde middelen buiten de indicaties waarvoor ze zijn goedgekeurd. Een van de TAPUR-cohorten bestaat uit patiënten met BRAF-gemuteerd colorectaalcarcinoom (CRC) die worden behandeld met de combinatie van de BRAF-remmer vemurafenib (V) en de MEK-remmer cobimetinib (C). Dr. Kelsey Klute (University of Nebraska) en collega’s publiceren de resultaten van het cohort in JCO Precision Oncology.1

Het cohort includeerde dertig patiënten met gevorderd CRC met BRAFV600E- (n=29) of BRAFK601E (n=1) mutatie, geen beschikbare standaard-behandelopties, ECOG performance status 2 of beter, adequate orgaanfunctie, en geen MAP2K1/2-, MEK1/2-, en NRAS-mutaties. De patiënten kregen C 60 mg eenmaal daags tijdens de eerste drie weken van vier-weekse cycli en V960 mg tweemaal daags. Het primaire eindpunt was objectieve respons of stabiele ziekte gedurende tenminste zestien weken. De figuur laat zien dat onder de 27 voor respons evalueerbare patiënten acht partiële respons hadden en zes stabiele ziekte gedurende tenminste zestien weken, voor een ORR van 30% (95%-bti 14-50) en een DCR van 52% (35-65). Er waren dertien patiënten met tenminste één mogelijk met de therapie samenhangende graad 3 of ernstige adverse event.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van C + V antitumor werkzaamheid had in zwaar-voorbehandelde patiënten met CRC met BRAF-mutaties.

1.Klute KA, Rothe M, Garrett-Mayer E et al. Cobimetinib plus vemurafenib in patients with colorectal cancer with BRAF mutations: results from the Targeted Agent and Profiling Utilization Registry (TAPUR) study. JCO Precision Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 2 trial in the USA found that the combination of cobimetinib and vemurafenib had antitumor activity in heavily pretreated patients with colorectal cancer with BRAF mutations.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren