Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van combinatie van everolimus en octreotide voor recidiverend meningioom


Dr. Thomas GraillonEr is behoefte aan nieuwe behandelingen voor agressieve meningiomen met progressie na chirurgie en radiotherapie. In meningiomen wordt sterke expressie van SSTR2A-receptoren en activering van de PI3K/Akt/mTOR-route gezien. De Franse fase 2-studie CEVOREM heeft de waarde onderzocht van de combinatie van de mTOR-remmer everolimus en de somatostatine-agonist octreotide voor recidiverend meningioom. Dr. Thomas Graillon (Hôpital La Timone, Marseille) en collega’s publiceren de studie online in Clinical Cancer Research.1

CEVOREM werd uitgevoerd in twee centra (La Timone en La Pitié-Salpêtrière, Parijs). De studie includeerde patiënten met recidiverend meningioom, die niet in aanmerking kwamen voor verdere chirurgie en radiotherapie. De patiënten kregen gedurende ten hoogste drie jaar vier-weekse cycli van intramusculair octreotide 30 mg op de eerste dag plus oraal everolimus 10 mg eenmaal daags. Het primaire eindpunt van de studie was percentage progressievrije patiënten na zes maanden (PFS6). Secundaire eindpunten waren overall survival, response rate, tumorgroeisnelheid, en veiligheid. De patiënten werden maandelijks klinisch geëvalueerd en ondergingen elke drie maanden cerebrale MRI.

CEVOREM includeerde twintig patiënten, onder wie twee met WHO graad I-tumoren, tien met graad II-tumoren, en acht met graad III-tumoren. De PFS6 onder alle patiënten was 55% (95%-bti 31,3-73,5). De zes-maands OS was 90% (65,6-97,4) en de twaalf-maands OS was 75% (50,0-88,7). Afname van de groeisnelheid met tenminste 50% na drie maanden werd gezien in 78% van de tumoren. De mediane groeisnelheid van de tumoren nam af van 16,6% per drie maanden voor inclusie tot 0,02% per drie maanden na drie maanden en tot 0,48% per drie maanden na zes maanden. Stomatitis werd gezien in elf van twintig patiënten (55%) waaronder graad 3 in drie patiënten. Eén van deze patiënten moest beide middelen discontinueren; een ander van deze patiënten moest alleen stoppen met het gebruik van everolimus.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van everolimus en octreotide geassocieerd was met klinische en radiologische activiteit voor agressief meningioom.

1.Graillon T, Sanson M, Campello C et al. Everolimus and octreotide for patients with recurrent meningioma: results from the phase II CEVOREM trial. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: The French phase 2 study CEVOREM found that the combination of everolimus and octreotide was associated with clinical and radiological activity for aggressive meningiomas.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren