Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van combinatie van PARP-remming plus PD1-remming voor gevorderd TNBC


Dr. Shaveta VinayakPARP-remmer monotherapie en anti-PD1 remmer monotherapie hebben beperkte klinische activiteit voor gevorderd triple-negatief mammacarcinoom. Een fase 2-studie in 34 centra in de Verenigde Staten (TOPACIO/KEYNOTE-162) heeft de waarde onderzocht van combinatie van beide benaderingen voor gevorderd TNBC. Dr. Shaveta Vinayak (Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle WA) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Oncology.1

TOPACIO includeerde 55 patiënten met gevorderd of metastatisch TNBC, niet-geselecteerd voor BRCA-mutatiestatus of PD-L1 expressie. De mediane leeftijd was 54 jaar (range 32 tot 90 jaar). De patiënten kregen oraal niraparib 200 mg eens per dag plus intraveneus pembrolizumab 200 mg iedere drie weken. Het primaire eindpunt van de studie was objective response rate. Onder de 47 voor werkzaamheid evalueerbare patiënten waren vijf patiënten met complete respons en vijf patiënten met partiële respons, voor een ORR van 21% (90%-bti 12-33). Stabiele ziekte werd gezien in dertien patiënten (DCR 49%; 90%-bti 36-62), en progressieve ziekte in 24. Op het moment van data cutoff was de mediane duur van respons nog niet bereikt, met zeven patiënten die nog behandeld werden.

Onder de vijftien evaluabele patiënten met tumor BRCA-mutaties was de ORR 47%, de DCR 80%, en de mediane progressievrije overleving 8,3 maanden. Onder de 27 patiënten met BRCA-wildtype tumoren was de ORR 11%, de DCR 33%, en de mediane PFS 2,1 maanden. De meest-gerapporteerde graad 3 of hoger TRAEs waren anemie (18% van de patiënten), trombocytopenie (15%) en vermoeidheid (7%). Immuun-gerelateerde AEs werden gerapporteerd voor acht patiënten (15%), onder wie twee (4%) met graad 3 irAEs. Er waren geen onverwachte toxiciteiten.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van niraparib plus pembrolizumab voor gevorderd of metastatisch TNBC veelbelovende antitumor-activiteit had, met numeriek hogere respons in patiënten met BRCA-gemuteerde tumoren. Het veiligheidsprofiel van de combinatie was tolerable.

1.Vinayak S, Tolaney SM, Schwartzberg L et al. Open-label clinical trial of niraparib combined with pembrolizumab for treatment of advanced or metastatic triple-negative breast cancer. JAMA Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 2 study in the USA found that the combination of niraparib plus pembrolizumab for advanced or metastatic TNBC provided promising antitumor activity, with numerically higher response rates in patients with tumor BRCA mutations. The safety profile of the combination was tolerable.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren