Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van combinatie van pembrolizumab, bevacizumab, en metronoom cyclofosfamide voor recidiverend ovariumcarcinoom


Dr. Emese ZsirosDe behandelopties voor recidiverend ovariumcarcinoom leveren slechts beperkt klinisch profijt en hebben negatieve impact op de kwaliteit van leven. Er is behoefte aan meer tolerabele werkzame behandelingen. Een fase 2-studie van Roswell Park Comprehensive Cancer Center (Buffalo NY) heeft de werkzaamheid en veiligheid geëvalueerd van de combinatie van pembrolizumab, bevacizumab en oraal metronoom cyclofosfamide. Dr. Emese Zsiros en collega’s publiceren de studie studie in JAMA Oncology.1


De studie includeerde 30 vrouwen met platina-resistent en 10 vrouwen met platina-gevoelig reciverende ovariumcarcinoom. De gemiddelde leeftijd was 62,2 jaar (SD 9,4). De patiënten kregen iedere drie weken pembrolizumab 200 mg en bevacizumab 15 mg/kg, en iedere dag cyclofosfamide 50 mg. De behandeling werd voortgezet tot progressie van de ziekte of niet-acceptabele toxiciteit. Primaire eindpunten waren percentage patiënten met objective respons en progressievrije overleving. Complete respons werd gezien in drie patiënten (7,5%), partiële respons in zestien (40,0%), en stabiele ziekte in negentien (47,5%), voor een ORR 47,5% en CBR 95,%. Respons langer dan een jaar werd gezien in tien patiënten (25%). De mediane PFS was 10 maanden (90%-bti 6,5-17,4). De meest-gerapporteerde treatment-related adverse events waren vermoeidheid (45% van de patiënten), diarree (32,5%), en hypertensie (27,5%). De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 TRAEs waren hypertensie (15%) en lymfopenie (7,5%).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van pembrolizumab met bevacizumab en oraal metronoom cyclofosfamide voor recidiverend ovariumcarcinoom goed verdragen werd en resulteerde in goede ORR, CBR, en PFS.

1.Zsiros E, Lynam S, Attwood KM et al. Efficacy and safety of pembrolizumab in combination with bevacizumab and oral metronomic cyclophosphamide in the treatment of recurrent ovarian cancer. A phase 2 nonrandomized clinical trial. JAMA Oncol 2020.5945

Summary: A phase 2 study at Roswell Park Comprehensive Cancer Center (Buffalo, NY) found that the combination of pembrolizumab with bevacizumab and oral metronomic cyclophosphamide for recurrent ovarian cancer was well tolerated and resulted in clinical benefit in 95% and responses longer than twelve months in 25% of patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren