Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van concurrente chemoradiotherapie met of zonder nimotuzumab voor lokaal-gevorderd sqCLC


Prof. Hui LiuNimotuzumab is een gehumaniseerd anti-EGFR monoklonaal antilichaam. Een gerandomiseerde fase 2-studie van de Sun Yat-sen Universiteit in Guangzhou (China) heeft de toevoeging van nimotuzumab aan concurrente chemoradiotherapie voor lokaal-gevorderd squameus cel longcarcinoom (SqCLC) geëvalueerd. Prof. Hui Liu en collega’s publiceren de studie in het International Journal of Radiation Oncology.1

De prospectieve studie includeerde 122 patiënten met niet-resectabel stadium III SqCLC. De patiënten werden gerandomiseerd naar 65 Gy thorax RT gedurende vijf weken concurrent met docetaxel en cisplatine (CCRT; n=65) alleen of met intraveneus nimotumuzmab 200 mg iedere week (NIMO-CCRT; n=57). Het primaire eindpunt was overall survival. Er was voor dit eindpunt geen significant verschil tussen beide groepen: de mediane OS was 24,9 maanden met NIMO-CCRT versus 23,5 maanden met CCRT (p=0,655). Ook de mediane progressievrije overleving verschilde niet significant (12,1 versus 13,7 maanden; p=0,968). De NIMO-CCRT groep had wel een substantieel lager risico van hersenmetastase (sHR 0,099; p=0,031). De incidentie van graad 3 of hoger pneumonitis (p=0,894) en oesofagitis (p=0,974) verschilde niet significant tussen de groepen. Er was geen graad 2 of hoger huidtoxiciteit met NIMO-CCRT.

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van nimotuzumab aan CCRT voor stadium III SqCLC goed verdragen werd. De toevoeging resulteerde niet in verbetering van OS of PFS maar wel in aanzienlijke verlaging van het risico van hersenmetastase.

1.Qio B, Wang D, Li Q et al. Concurrent chemoradiotherapy with or without nimotuzumab in locally advanced squamous cell lung cancer: a phase 2 randomized trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2021;06.032

Summary: A randomized study at Sun Yat-sen University (Guangzhou, China) found that addition of nimotuzumab to concurrent chemoradiotherapy for locally advanced squamous cell lung cancer did not improve OS or PFS but was associated with a significantly lower risk of brain metastasis (HR 0.099; p=0.031).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren