Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van cytomegalovirus-vaccin voor preventie van CMV-viremie na alloHCT


Prof. Don DiamondReactivering van latent cytomegalovirus (CMV) in CMV-seropositieve ontvangers van allogene hematopoïetische stamceltransplantatie (alloHCT) verhoogt het risico van CMV-complicaties na HCT, die geassocieerd zijn met verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Een placebogecontroleerde fase 2-studie in drie centra in de Verenigde Staten heeft de waarde onderzocht van het CMV-vaccin Triplex voor de preventie van CMV-viremie na alloHCT. Prof. Don Diamond (City of Hope Comprehensive Cancer Center, Duarte CA) en collega’s publiceren de studie vandaag online in Annals of Internal Medicine.1De studie werd uitgevoerd in City of Hope, Dana-Farber Cancer Institute, en MD Anderson Cancer Center. Het Triplex vaccin, ontwikkeld in het laboratorium van City of Hope, is een recombinant verzwakt pokkenvirus dat immunodominante CMV-antigenen tot expressie brengt en zo CMV-specifieke T-cellen activeert. De studie includeerde 102 CMV-seropositieve patiënten die alloHCT ondergingen voor hematologische maligniteiten. De mediane leeftijd was 60 jaar (IQR 47-66) in de triplexgroep en 57 jaar (IQR 46-66) in de placebogroep.

Op dag 28 na de HCT kregen 51 patiënten het vaccin en 51 patiënten placebo; op dag 56 kregen 46 patiënten in de vaccingroep en 45 patiënten in de placebogroep een tweede dosis. Primaire uitkomsten van de studie waren CMV-gebeurtenissen (CMV DNA-niveau 1250 IU/ml of hoger, CMV-viremie die antivirale behandeling vereiste, of eindorgaan-ziekte), nonrelapse mortaliteit, en graad 3 of 4 GVHD; alle tijdens de eerste 100 dagen na de HCT; en graad 3 of 4 adverse events binnen twee weken na de toediening.

Reactivering van CMV werd gezien in 5 patiënten in de triplexgroep versus 10 patiënten in de placebogroep (HR 0,46; p=0,075). De nonrelapse-mortaliteit in de triplexgroep binnen 100 dagen was 0, evenals de 100-dagen incidentie van ernstige AEs of vaccinatie-geassocieerde ernstige AEs binnen twee weken na de toediening. De incidentie van ernstige acute GVHD was numeriek maar niet significant hoger in de triplexgroep dan in de placebogroep (HR 1,1; p=0,23).

De onderzoekers concluderen dat het vaccin resulteerde in verlaging van de CMV-reactivering (hoewel de lager-dan-verwachte incidentie van reactivering in de placebogroep de power van de studie verlaagde) en dat er geen vaccin-geassocieerde veiligheidssignalen zijn gezien.

1.Aldoss I, La Rosa C, Baden LR et al. Poxvirus vectored cytomegalovirus vaccine to prevent cytomegalovirus viremia in transplant recipients. A phase 2, randomized clinical trial. Ann Intern Med 2020; epub ahead of print

Summary: A randomized phase 2 study at three centers in the USA evaluated the cytomegalovirus vaccine Triplex for prevention of CMV viremia after alloHCT. There were fewer patients with CMV viremia in the Triplex arm than in the placebo arm. No vaccine-associated safety concerns were identified.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren