Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van dabrafenib plus trametinib voor gevorderd galwegcarcinoom met BRAF V600E-mutatie


Dr. Zev WainbergGalwegcarcinomen (BTCs) zijn agressieve maligniteiten met slechte prognose. Behandelopties en uitkomsten na eerstelijns therapie zijn niet goed gedefinieerd. BRAF V600E-mutaties zijn gerapporteerd in tot 20% van de BTCs. Gecombineerde remming van BRAF en MEK is werkzaam in verscheidene andere maligniteiten met BRAF V600E-mutatie. Een van de cohorten van de ROAR basket study onderzocht de waarde van remming van BRAF met dabretinib plus remming van MEK met trametinib voor gevorderd eerder-behandeld BTC met BRAF V600E-mutatie. Dr. Zev Wainberg (University of California, Los Angeles) presenteerde de studie gisteren op het Gastrointestinal Cancers Symposium van ASCO in San Francisco.1

Per 3 januari 2018 waren in het cohort 33 patiënten geïncludeerd, onder wie 30 met bevestigde BRAF V600E-mutatie. De mediane leeftijd was 58 jaar, en 78% had twee of meer eerdere lijnen systemische behandeling gekregen. De patiënten kregen dabrafenib 150 mg tweemaal daags plus trametinib 2 mg eenmaal daags tot ziekteprogressie, overlijden, of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was objective response rate. Voor dit eindpunt waren 32 patiënten evaluabel. Respons werd gezien in 13 van 32 patiënten (ORR 41%; 95%-bti 24-59), met zes van dertien responsen ongoing bij data cutoff. Zeven van dertien patiënten hadden een duur van respons van tenminste zes maanden. De mediane PFS was 7,2 maanden (95%-bti 4,6-10,1) en de mediane OS was 11,3 maanden (95%-bti 7,3-17,6). Graad 3 of 4 adverse events in tenminste drie patiënten waren verhoogd gamma-glutamyltransferase (n=3) en verlaagd leukocytengetal (n=3).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van dabrafenib plus trametinib veelbelovende werkzaamheid had in patiënten met eerder-behandeld gevorderd BTC, met een gunstig veiligheidsprofiel.

1.Wainberg Z et al. ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium 2019; abstr. 187

Summary: A cohort of the ROAR basket trial evaluated the combination of dabrafenib plus trametinib for advanced/metastatic pretreated biliary tract cancer with BRAF V600E mutations. The objective response rate was 41%, with 54% of responders having a duration of response of at least six months. Median PFS was 7.2 months, and median OS was 11.3 months. The authors conclude that dabrafenib plus trametinib demonstrated promising efficacy, with a favorable safety profile.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren