Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van definitieve radiotherapie in plaats van systemische therapie voor oligometastatisch niercelcarcinoom

(0)2021-10-28 15:00   ( Nieuws )

Dr. Chad TangEr is geen consensus over de rol van radiotherapie voor metastatisch niercelcarcinoom (RCC). Een prospectieve fase 2-studie van MD Anderson Cancer Center (Houston TX) heeft de waarde onderzocht van radiotherapie in plaats van systemische therapie voor oligometastatisch RCC, om zo systemische therapie te kunnen uitstellen. Dr. Chad Tang en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

De studie includeerde volwassen patiënten met vijf of minder metastastische lesies, een ECOG performance status 2 of beter, en niet meer dan één eerdere systemische behandeling (die tenminste een maand voor inclusie gestopt moest zijn). De patiënten kregen SBRT in ten hoogste vijf fracties van tenminste 7 Gy per fractie naar alle lesies. Als locatie van de lesie veilige SBRT verhinderde, dan kregen de patiënten hypogefractioneerde IMRT (60 tot 70 Gy in tien fracties of 52,5 tot 67,5 Gy in vijftien fracties). Additionele radiotherapieronden voor het behandelen van eventuele progressie waren toegestaan. Coprimaire eindpunten waren feasibiliteit (gedefinieerd als voltooien van alle geplande radiotherapie met minder dan 7 dagen ongeplande onderbreking) en progressievrije overleving.

De dertig geïncludeerde patiënten (zes vrouwen) hadden allen heldercellige histologie en hadden voor inclusie nefrectomie ondergaan. Alle patiënten voltooiden tenminste één radiotherapieronde zonder onderbreking van meer dan zes dagen. De mediane follow-up was 17,5 maanden (IQR 13,2-24,6). De mediane PFS was 22,7 maanden (95%-bti 10,4-NR) en het één-jaars PFS-percentage was 64% (95%-bti 48-85). Er waren drie patiënten (10%) met graad 3 of 4 adverse events maar geen patiënten met graad 5 AEs.

De onderzoekers concluderen dat onder geselecteerde patiënten met oligometastatisch RCC sequentiële radiotherapie uitstel van systemische therapie mogelijk zou kunnen maken.

1.Tang C, Msaouel P, Hara K et al. Definitive radiotherapy in lieu of systemic therapy for oligometastatic renal cell carcinoma: a single-arm, single-centre, feasibility, phase 2 trial. Lancet Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A prospective study at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) tested the feasilibity and efficacy of radiotherapy to defer systemic therapy for select patients with oligometastatic renal cell carcinoma. The study found that radiotherapy was feasible and resulted in median progression-free survival of 22.7 months (95% CI 10.4-not reached).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren