Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van durvalumab met of zonder tremelimumab voor PD-L1 laag/negatief recidiverend of metastatisch HNSCC

(0)2018-11-02 15:57   ( Nieuws )

Prof. Lilian SiuTweevoudige blokkade van PD-L1 plus CTLA-4 kan wellicht remming van de antitumor-werkzaamheid van het immuunsysteem teniet doen. De multinationale fase 2-studie CONDOR onderzocht of deze tweevoudige blokkade in patiënten met recidiverend of metastatisch squameus celcarcinoom van hoofd en hals (R/M HNSCC) met lage of geen PD-L1 expressie op de tumorcellen antitumor-activiteit kan induceren zonder de veiligheid te compromitteren. Prof. Lillian Siu (Princess Margaret Cancer Centre, Toronto) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Oncology.1


CONDOR werd uitgevoerd in 127 centra in vijftien landen in de Asia-Pacific regio, Europa, en Noord-Amerika. Geïncludeerde patiënten waren achttien jaar of ouder, hadden ziekteprogressie of recidief tijdens of na één platina-bevattend regime voor R/M-ziekte van de orofarynx, mondholte, hypofarynx, of larynx, met PD-L1 expressie op minder dan 25% van de tumorcellen (TC<25%), en een ECOG performance status van 0 of 1. Ze werden 2:1:1 gerandomiseerd naar durvalumab (anti-PD-L1) plus tremelimumab (anti-CTLA-4), durvalumab monotherapie, of tremelimumab monotherapie (alle behandelingen via intraveneuze infusie). Eindpunten van de studie waren veiligheid en werkzaamheid bepaald als objective response rate.

De studie includeerde 267 patiënten (220 mannen) met een mediane leeftijd 61,0 jaar (range 23-82 jaar). Graad 3 of 4 treatment-related adverse events werden gezien in 15,8% van de patiënten in de durvalumab + tremelimumab arm; 12,3% van de patiënten in de durvalumab-arm; en 16,9% van de patiënten in de tremelimumab-arm. Graad 3 of 4 immuungemedieerde TRAEs werden alleen gezien in de combinatie-arm (6%). De ORR was 7,8% in de combinatie-arm; 9,2% in de durvalumab-arm; en 1,6% in de tremelimumab-arm. De figuur toont de PFS en OS in de drie armen. De mediane OS was 7,6 maanden met de combinatie; 6,0 maanden met durvalumab monotherapie; en 5,5 maanden met tremelimumab monotherapie.

De onderzoekers concluderen dat in patiënten met R/M HNSCC en lage of geen PD-L1 expressie op de tumorcellen alle drie de regimes een manageable toxiciteitsprofiel hadden. Durvalumab en durvalumab plus tremelimumab resulteerden in klinisch profijt, met slechts weinig verschil in werkzaamheid tussen deze twee behandelingen.

1.Siu L, Even C, Mesia R et al. Safety and efficacy of durvalumab with or without tremelimumab in patients with PD-L1-low/negative recurrent or metastatic HNSCC. The phase 2 CONDOR randomized clinical trial. JAMA Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The international randomized phase 2 study CONDOR found that in patients with PD-L1-low or –negative recurrent or metastatic HNSCC, durvalumab monotherapy and durvalumab plus tremelimumab resulted in clinical benefit, with only little observed difference between the two regimens.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren