Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van durvalumab plus chemotherapie voor niet-eerder behandeld maligne pleuraal mesothelioom


Prof. Anna NowakEr is behoefte aan verbetering van systemische therapie voor mesothelioom. Chemotherapie met cisplatine en pemetrexed is werkzaam voor maligne pleuraal mesothelioom (MPM), en er zijn ook aanwijzingen voor werkzaamheid van immuuncheckpointremmers. De Australische multicenter fase 2-studie DREAM heeft de combinatie van chemotherapie met durvalumab voor MPM geëvalueerd. Prof. Anna Nowak (The University of Western Australia, Crawley) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

De studie includeerde 55 patiënten van negen centra. De patiënten hadden niet-eerder behandeld niet-resectabel MPM en een ECOG performance status 0 of 1. Ze kregen cisplatine 75 mg/m2, pemetrexed 500 mg/m2, en durvalumab 1125 mg, intraveneus op dag één van drie-weekse cycli. De eerste zes patiënten kregen in een safety run-in twee cycli behandeling; de overige patiënten kregen ten hoogste zes cycli. Vervanging van cisplatine door carboplatine AUC 5 was toegestaan. Na de chemotherapie werd durvalumab voortgezet tot ten hoogste twaalf maanden. Het primaire eindpunt was percentage patiënten zonder progressie na zes maanden.


De follow-up was mediaan 28,2 maanden (IQR 26,5-30,2). Onder de 54 evalueerbare patiënten waren er 31 die na zes maanden in leven en progressievrij waren (PFS6 57%; 95%-bti 44-70). De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events waren neutropenie (13% van de patiënten), misselijkheid (11%), en anemie (7%). Er waren 60 ernstige AEs in 29 patiënten, waaronder 5 die mogelijk samenhingen met durvalumab. Vijf patiënten overleden tijdens de behandeling, aan oorzaken die niet aan de behandeling werden toegeschreven.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van durvalumab, cisplatine, en pemetrexed voor niet-eerder behandeld MPM veelbelovende activiteit en een acceptabel veiligheidsprofiel had.

1.Nowak AK, Lesterhuis WJ, Kok P-S et al. Durvalumab with first-line chemotherapy in previously untreated malignant pleural mesothelioma (DREAM): a multicentre, single-arm, phase 2 trial with a safey run-in. Lancet Oncol 2020;21:1213-1223

Summary: The multicenter phase 2 study DREAM in Australia found that the combination of durvalumab, cisplatin, and pemetrexed for previously untreated MPM had promising activity and an acceptable safety profile.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren