Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van eerstelijns bevacizumab plus trebananib, zonder chemotherapie, voor mCRC


Dr. Jennifer MooiChemotherapie (FOLFOX of FOLFIRI) maakt deel uit van de standaard eerstelijns behandeling voor metastatisch colorectaalcarcinoom (mCRC). Een multicenter fase 2-studie in Australië heeft de werkzaamheid onderzocht van chemotherapievrije eerstelijns behandeling voor mCRC door tweevoudige remming van de angiogenese met bevacizumab plus trebananib. Dr. Jennifer Mooi (Olivia Newton-John Cancer Research Institute, Melbourne) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Reearch.1


De studie, uitgevoerd in vier centra, includeerde 45 patiënten met niet-eerder behandeld niet-resectabel mCRC. De patiënten kregen bevacizumab 7,5 mg/kg eens per drie weken plus trebananib 15 mg/kg eens per week. Het primaire eindpunt was ziektecontrole (SD, PR en CR) na zes maanden. Deze bedroeg 63% (95%-bti 47-77); zeven patiënten hadden partiële respons (ORR 17%; 95%-bti 7-32). De mediane duur van respons was 20 maanden (range 10-48), de mediane progressievrije overleving was 8,4 maanden en de mediane overall survival was 31,4 maanden. De incidentie van graad 3 of 4 adverse events was 33%, niet meer dan werd verwacht met alleen bevacizumab. Exploratieve biomarkeranalyses suggereerden dat de combinatie in aanvulling op het anti-angiogene effect ook immuunstimulerende effecten zou kunnen hebben.

De onderzoekers concluderen dat de tweevoudige remming van de angiogenese met bevacizumab plus trebananib voor niet-eerder behandeld mCRC werkzaam was met duurzame responsen en manageable toxiciteit.

1.Mooi J, Chionh F, Savas P et al. Dual anti-angiogenesis agents bevacizumab plus trebananib, without chemotherapy, in first-line treatment of metastatic colorectal cancer: results of a phase II study. Clin Cancer Res 2021; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study in Australia found efficacy of first-line chemotherapy-free dual anti-angiogenic combination of bevacizumab plus trebananib for mCRC. Responses were durable and toxicity was manageable.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren