Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van eerstelijns camrelizumab plus apatinib en temozolomide voor gevorderd acraal melanoom


Er is geen standaard-behandeling voor acraal melanoom. De fase 2-studie CAP 03 van het Peking University Cancer Hospital and Institute heeft de combinatie van camrelizumab (anti-PD-1) plus apatinib (anti-VEGFR) en temozolomide als eerstelijns behandeling voor gevorderd acraal melanoom geëvalueerd. Prof. Lu Si en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

CAP 03 includeerde 50 patiënten (32 mannen; mediane leeftijd 57 jaar; IQR 52-62) met niet-eerder behandeld niet-resectabel stadium III of IV acraal melanoom. De patiënten kregen vier-weekse cycli van intraveneus camrelizumab (200 mg iedere twee weken), oraal apatinib (250 mg eens per dag), en intraveneus temozolomide (200 mg/m2 op dagen één tot en met vijf). De behandeling werd voortgezet tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was objective response rate.

De behandeling resulteerde in respons in 32 patiënten (ORR 64,0%; 95%-bti 49,2-77,1) en in respons of stabiele ziekte in 44 patiënten (DCR 88,0%; 95%-bti 75,7-95,5). De mediane tijd tot respons was 2,7 maanden (IQR 0,9-2,9) en de mediane duur van respons was 17,5 maanden (95%-bti 12,0-NR). De mediane progressievrije overleving was 18,4 maanden (95%-bti 10,6-NR) en de mediane overall survival werd niet bereikt (12-maands OS-percentage 89,9%; 95%-bti 81,5-98,3). De meest-waargenomen graad 3 of 4 treatment-related adverse events waren verhoogd gamma-glutamyltransferase, verlaagd neutrofielengetal, verhoogd geconjugeerd bilirubine, en verhoogd aspartaataminotransferase. Er waren geen graad 5 TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van camrelizumab, apatinib, en temozolomide een eerstelijns optie voor gevorderd acraal melanoom kan zijn, en dient te worden geëvalueerd in een gerandomiseerde studie.

1.Mao L, Lian B, Li C et al. Camrelizumab plus apatinib and temozolomide as first-line treatment in patients with advanced acral melanoma. The CAP 03 phase 2 nonrandomized clinical trial. JAMA Oncol 2023.1363

Summary: The CAP 03 phase 2 clinical trial evaluated first-line camrelizumab (anti-PD-1) plus apatinib (anti-VEGFR) and temozolomide for unresectable stage III or IV acral melanoma. The objective response rate was 64.0%, while the safety profile was acceptable.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren