Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van eerstelijns combinatie van ibrutinib plus venetoclax voor CLL

(0)2021-06-11 15:00   ( Nieuws )

Dr. Nitin JainOrale gerichte behandelingen hebben geresulteerd in aanzienlijke verbetering van de uitkomsten van CLL. Deze behandelingen omvatten remmers van Bruton tyrosinekinase (ibrutinib en acalabrutinib) als monotherapie, en de Bcl-2 remmer venetoclax, gewoonlijk in combinatie met het CD20-gerichte monoklonale antilichaam obinutuzumab. Gelet op de complementaire werkingsmechanismen van ibrutinib en venetoclax is het denkbaar dat beide middelen synergetische activitieit hebben. Een fase 2-studie van MD Anderson Cancer Center (Houston TX) heeft de combinatie van ibrutinib plus venetoclax voor niet-eerder behandeld CLL geëvalueerd. Dr. Nitin Jain en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

De studie includeerde CLL-patiënten die voldeden aan tenminste één van de criteria leeftijd 65 jaar of ouder, del(17p), TP53-gemuteerd CLL, del(11q), en niet-gemuteerd IGHV-gen. De behandeling begon met drie vier-weekse cycli ibrutinib monotherapie 420 mg per dag, gevolgd door toevoeging van venetoclax (startdosering 20 mg per dag, wekelijks verhoogd tot target dose 400 mg per dag). De combinatie van ibrutinib plus venetoclax werd gegeven voor 24 geplande cycli. Eindpunten van de studie waren percentages patiënten met CR, CRi, en beenmerg U-MRD (multicolor flow cytometry met sensitiviteit 10-4).

Onder de 80 geïncludeerde patiënten waren 57 mannen (71%), en de mediane leeftijd was 65 jaar (range 26-83). De mediane follow-up was 38,5 maanden (range 5,6-51,1). Vijf patiënten discontinueerden de studie tijdens de ibrutinib-monotherapiefase; de overige 75 patiënten kregen de combinatietherapie. Na twaalf cycli werd beenmerg U-MRD gezien in 45 patiënten (56%) en na vierentwintig cycli in 53 patiënten (66%). Zestig patiënten (75%) hadden beenmerg U-MRD remissie als beste respons. Responsen werden gezien in alle hoog-risicosubgroepen. De drie-jaars progressievrije overleving was 93%, en de drie-jaars overall survival was 96%. Geen van de patiënten had CLL-progressie, en twee patiënten hadden Richter-transformatie.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van ibrutinib plus venetoclax werkzaam was voor niet-eerder behandeld CLL met hoog-risico kennmerken. De remissies bleken duurzaam te zijn tijdens follow-up langer dan drie jaar.

1.Jain N, Keating M, Thompson P et al. Ibrutinib plus venetoclax for first-line treatment of chronic lymphocytic leukemia. A nonrandomized phase 2 trial. JAMA Oncol 2021.1649

Summary: A phase 2 study at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) included 80 previously untreated patients with CLL, who received combined ibrutinib and venetoclax for 24 cycles. Bone marrow-undetectable measurable residual disease remission was achieved by 56% of the patients at 12 cycles and 66% of the patients at 24 cycles. Overall, 75% achieved bone marrow U-MRD as best response. Three-year PFS was 93%, and three-year OS was 96%.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren