Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van eerstelijns dasatinib met trastuzumab en paclitaxel voor HER2-positief MBC


Dr. Alberto OcanaEen belangrijk percentage van patiënten met HER2-positief metastatisch mammacarcinoom (MBC) heeft geen respons op trastuzumab. In preklinische modellen is synergie van dasatinib en trastuzumab gezien. De Spaanse multicenter fase 2-studie GEICAM/2010-04 onderzocht de combinatie van dasatinib 100 mg eenmaal daags met trastuzumab 2 mg/kg eens per week en paclitaxel 80 mg/m2 eens per week als eerstelijns behandeling voor HER2-positief MBC. Dr. Alberto Ocana (Universidad de Castilla La Mancha, Albacete) en collega’s publiceren de studie online in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie includeerde 29 patiënten, die mediaan twaalf cycli behandeling kregen (range 1-49). Zes patiënten (20,7%) discontinueerden de behandeling wegens adverse events. Het primaire eindpunt van de studie was objective response rate. De ORR was 79,3% (95%-bti 60,3-92) en de clinical benefit rate was 82,8% (95%-bti 64,2-94,2). De mediane tijd tot progressie was 23,9 maanden (95%-bti 14,9-NR). Er waren geen graad 4-toxiciteiten. Graad 3-toxiciteiten waren afname van ejectiefractie, neutropenie, hyponatremie, vermoeidheid, en sensorische neuropatie, en in één patiënt LV systolische dysfunctie.

De onderzoekers concluderen dat dasatinib veilig kan worden gecombineerd met trastuzumab en paclitaxel. De combinatie is als eerstelijns behandeling voor HER2-positief MBC actief met een ORR van bijna 80%.

1.Ocana A, Gil-Martin M, Antolin S et al. Efficacy and safety of dasatinib with trastuzumab and paclitaxel in first line HER2-positive metastatic breast cancer: results from the phase II GEICAM/2010-04 study. Breast Cancer Res Treat 2019; epub ahead of print

Summary: The Spanish multicenter phase II study GEICAM/2010-04 evaluated the combination of dasatinib, trastuzumab, and paclitaxel for HER2-positive metastatic breast cancer. The combination was safe and active with an ORR of almost 80%.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren