Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van eerstelijns hyper-CVAD plus ofatumumab voor Ph-negatief B-cel ALL


Prof. Elias JabbourToevoeging van rituximab aan intensieve chemotherapie voor B-cel ALL is geassocieerd met verbetering van de uitkomsten. Ofatumumab is een anti-CD20 monoklonaal antilichaam met (in vitro) sterkere cytotoxiciteit dan rituximab. Een fase 2-studie van MD Anderson Cancer Center (Houston TX) heeft werkzaamheid en veiligheid onderzocht van ofatumumab in combinatie met hyper-CVAD chemotherapie voor Ph-negatief CD20-positief (tenminste 1% CD20-expressie) B-cel ALL in volwassen patiënten. Prof. Elias Jabbour en collega’s publiceren de studie in The Lancet Haematology.1De studie includeerde 67 volwassen patiënten met B-cel ALL en twee patiënten met B-cel lymfoblastisch lymfoom. De mediane leeftijd was 41 jaar (IQR 32-50); 33 patiënten waren in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. Ze kregen acht cycli van afwisselend hyper-CVAD en hoge-dosering methotrexaat en cytarabine. Intraveneus ofatumumab werd gegeven op dag één en elf van cycli één en drie en op dag één en acht van cycli twee en vier (dus acht doses); de eerste dosis was 300 mg en alle volgende doses waren 2000 mg. De patiënten kregen dertig cycli onderhoudsbehandeling met POMP (6-mercaptopurine, vincristine, methotrexaat, en prednison) met vier intensificatie-cycli (hoge-dosering methotrexaat plus L-asparaginase en hyper-CVAD plus ofatumumab; cycli zes en zeven en achttien en negentien). De primaire eindpunten waren gebeurtenisvrije overleving, respons, en overall survival.

De mediane follow-up was 44 maanden. De vier-jaars EFS was 59% (95%-bti 48-73) onder alle patiënten en 69% (54-87) onder de patiënten jonger dan 40 jaar. De vier-jaars OS was 68% (58-81) onder alle patiënten en 74% (60-91) onder de patiënten jonger dan 40 jaar. De ORR was 98%. De meest-waargenomen niet-hematologische graad 3 en 4 adverse events waren infecties (54% van de patiënten tijdens de inductie en 78% tijdens de consolidatie). Tien patiënten overleden in complete remissie aan sepsis, cardiaal arrest, therapie-gerelateerde AML, en complicaties van stamceltransplantie; geen van deze gevallen werden beschouwd als samenhangen met ofatumumab-behandeling.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van hyper-CVAD en ofatumumab veilig en actief was voor Ph-negatief CD20-positief B-cel ALL in volwassenen.

1.Jabbour E, Richard-Carpentier G, Sasaki Y et al. Hyper-CVAD regimen in combination with ofatumumab as frontline therapy for adults with Philadelphia chromosome-negative B-cell acute lymphoblastic leukaemia: a single-arm, phase 2 trial. Lancet Haematol 2020; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) found that the combination of hyper-CVAD plus ofatumumab was safe and active as frontline therapy for Ph-negative CD20-positive B-cell ALL.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren