Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van eerstelijns ibrutinib plus FCR voor CLL in jongere patiënten


Dr. Matthew DavidsDe combinatie van fludarabine, cyclofosfamide, en rituximab (FCR) kan de ziektevrije overleving verbeteren van jongere (tot en met 65 jaar) patiënten met CLL met IGHV-mutatie. In patiënten met IGHV niet-gemuteerd CLL wordt zelden duurzame respons gezien. Ibrutinib is werkzaam voor CLL ongeacht de IGHV-mutatiestatus, maar vereist continue behandeling. Een multicenter fase 2-studie in de Verenigde Staten heeft de hypothese onderzocht dat tijdelijk ibrutinib plus FCR duurzame responsen kan induceren in jongere fitte CLL-patiënten. Dr. Matthew Davis (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Haematology.1

De studie, uitgevoerd in zeven centra, includeerde 85 patiënten met niet-eerder behandeld CLL, onder wie vier met del(17p) en drie met TP53-mutaties. Twee patiënten hadden zowel del(17p) als TP53-mutatie. De mediane leeftijd was 55 jaar (IQR 50-58). De patiënten kregen gedurende zeven dagen oraal ibrutinib 420 mg eens per dag, gevolgd door zes vier-weekse cycli FDR terwijl ibrutinib werd voortgezet. Responders bleven ibrutinib-onderhoud gebruiken gedurende ten hoogste twee jaar. Patiënten die na twee jaar geen detecteerbare MRD in beenmerg hadden discontinueerden de behandeling. Het primaire eindpunt van de studie was percentage patiënten met complete respons met niet-detecteerbare MRD in beenmerg twee maanden na de laatste cyclus van ibrutinib plus FCR.

De mediane follow-up bij data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse was 16,5 maanden (IQR 10,6-34,1). Complete respons met niet-detecteerbare MRD in beenmerg twee maanden na de laatste cyclus van ibrutinib plus FCR werd gezien in 28 patiënten (33%; 95%-bti 23-44; p=0,0035 vergeleken met 20% gezien in historische controles met alleen FCR). Niet-detecteerbare MRD als beste respons tijdens de studie werd gezien in 71 patiënten (94%). Eén patiënt had ziekteprogressie, en één patiënt overleed (plotse cardiale dood na zeventien maand ibrutinib onderhoud, mogelijk gerelateerd aan ibrutinib). De meest-gerapporteerde all-grade toxiciteiten waren trombocytopenie (74% van de patiënten), neutropenie (62%), en anemie (49%). Graad 3 niet-hematologische AEs waren atriumfibrilleren (4%) en pneumonie (2%).

De onderzoekers concluderen dat ibrutinib plus FCR voor niet-geselecteerd CLL resulteerde in het hoogste tot op heden gepubliceerde percentage patiënten met niet-detecteerbare MRD.

1.Davids MS, Brander DM, Kim HT et al. Ibrutinib plus fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab as initial treatment for younger patients with chronic lymphocytic leukaemia: a single-arm, multicentre, phase 2 trial.

Summary: A multicenter phase 2 study in the USA found that the combination of fist-line ibrutinib plus FCR for CLL in younger patients resulted in the highest ever published proportion of patients who achieved undetectable minimal residual disease in bone marrow.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren