Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van eerstelijns intensieve chemotherapie voor hoog-risico DLBCL


Prof. David LinchDe uitkomsten van R-CHOP chemotherapie voor hoog-risico diffuus grootcellig B-cel lymfoon (DLBCL) zijn suboptimaal, maar tot op heden is geen alternatief regime gevonden dat resulteerde in betere overleving.Een multicenter fase 2-studie in het Verenigd Koninkrijk heeft de waarde onderzocht van eerstelijns R-CODOX-M/R-IVAC voor hoog-risico DLBCL. Prof. David Linch (University College Hospital London) en collega’s publiceren de studie online in Annals of Oncology.1

De studie includeerde patiënten in de leeftijd van 18 tot en met 65 jaar met niet-eerder behandeld stadium II tot en met IV DLBCL en een IPI-score 3 tot en met 5. De patiënten kregen vier afwisselende cycli CODOX-M (cyclofosfamide, vincristine, doxorubicine, en hoge-dosering methotrexaat) en IVAC (ifosfamide, etoposide, en hoge-dosering cytarabine) plus acht doses rituximab. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving na twee jaar.

De mediane leeftijd van de 111 geïncludeerde patiënten was 50 jaar, de IPI-score was 3 voor 60% en 4 of 5 voor 40%, 54% had performance status 2 of hoger, en 9% had CNS-betrokkenheid. Vijfentachtig patiënten (76,6%) voltooiden alle vier de chemotherapiecycli. Vijf patiënten (allen met performance status 3 en ouder dan 50 jaar) overleden aan met de behandeling samenhangende oorzaken. De twee-jaars PFS was 67,9% (90%-bti 59,9-74,6) en de twee-jaar overall survival was 76,0% (68,5-82,0). Het vermogen de behandeling te verdragen en voltooien was lager in patiënten met performance status 2 of hoger die ouder waren dan 50 jaar; in deze groep bedroeg de twee-jaars PFS 43,5% (90%-bti 27,9-58,0).

De onderzoekers concluderen dat R-CODOX-M/R-IVAC) een feasible en werkzaam regime is voor de front-line behandeling van jongere en fitte patiënten met hoog-risico DLBCL.

1.McMillan AK, Phillips EH, Kirkwood AA et al. Favourable outcomes for high-risk diffuse large B-cell lymphoma (IPI 3-5) treated with front-line R-CODOX-M/R-IVAC chemotherapy: results of a phase 2 UK NCRI trial. Ann Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study in the UK found that R-CODOX-M/R-IVAC is a feasible and effective regimen for the first-line treatment of younger and/or fit patients with high-risk DLBCL.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren