Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van eerstelijns pembrolizumab monotherapie voor gevorderd niet-heldercellig niercelcarcinoom


Prof. David McDermottRemmers van de PD-1/L1 route zijn werkzaam voor heldercellig niercelcarcinoom (ccRCC), maar de werkzaamheid van deze middelen voor niet-heldercellig (ncc)RCC is onbekend. De multinationale fase 2-studie KEYNOTE-427 onderzocht werzaamheid van eerstelijns pembrolizumab voor gevorderd RCC in twee cohorten: patiënten met ccRCC (cohort A) en patiënten met nccRCC (cohort B). Prof. David McDermott (Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston MA) presenteert resultaten van cohort B vandaag op het 2019 Genitourinary Cancers Symposium van ASCO in San Francisco.1

Het cohort includeerde 165 patiënten met gevorderd histologisch bevestigd nccRCC, geen eerdere systemische therapie, en een Karnofsky performance score tenminste 70%. De centraal-beoordeelde histologie was papillair (72% van de patiënten), chromofoob (13%), en niet-geklasseerd (16%). De IMDC-risicostatus was intermediair of slecht voor 68%, en 62% had een combined positive score voor PD-L1 expressie 1 of hoger. De patiënten kregen intraveneus pembrolizumab 200 mg iedere drie weken gedurende 35 cycli of tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad.

Het primaire eindpunt was centraal-beoordeelde ORR. Op het moment van data cutoff voor de nu gepresenteerde analyse waren 49 patiënten overleden, en hadden 3 zich teruggetrokken. Bij mediaan 11,1 maanden follow-up (range 0,9-21,3) was progressie gezien in 56% van de patiënten. De ORR was 24,8% waaronder 8 complete responsen en 33 partiële responsen. De mediane duur van respons was niet bereikt. De ORR was 25,4% in de groep patiënten met papillaire histologie; 9,5% in de groep patiënten met chromofobe histologie; en 34,6% in de groep patiënten met niet-geklasseerde histologie. De ORR was 28,3% in de groep patiënten met gunstig-risico ziekte en 23,2% in de groep patiënten met intermediair/slecht-risico ziekte. De ORR was 33,3% in de groep patiënten met CPS 1 of hoger en 10,3% in de groep patiënten met CPS lager dan 1. Graad 3 tot en met 5 treatment-related adverse events werden gezien in 11% van de patiënten, en resulteerden in discontinuering in 6%. Zes patiënten overleden, onder wie twee aan TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat pembrolizumab monotherapie bemoedigende antitumor-activiteit had voor gevorderd nccRCC, vooral met papillaire en niet-geklasseerde histologie. De veiligheid van pembrolizumab was in grote lijnen als verwacht.

1.McDermott DF et al. 2019 Genitourinary Cancers Symposium; abstr. 546

Summary: The international phase 2 study KEYNOTE-427 (cohort B) found encouraging antitumor activity of first-line single-agent pembrolizumab for advanced non-clear cell renal cell carcinoma, especially with papillary or unclassified histology. The safety profile of pembrolizumab was generally as expected.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren