Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van eerstelijns pembrolizumab monotherapie voor niet-resectabel cutaan squameus celcarcinoom


Dr. Eve MaubecEen multicenter fase 2-studie in Frankrijk heeft de veiligheid en werkzaamheid onderzocht van eerstelijns pembrolizumab monotherapie voor niet-resectabel cutaan squameus celcarcinoom (uCSCC). Dr. Eve Maubec (Hôpital Avicenne, Bobigny) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1 De studie includeerde uCSCC-patiënten die intraveneus pembrolizumab 200 mg iedere drie weken kregen. De patiënten werden geïncludeerd in twee cohorten: een cohort van 39 patiënten met als primair eindpunt percentage patiënten met objectieve respons na vijftien weken (ORRW15) en een expansiecohort van 18 patiënten om de studie voldoende power te geven om voor ORRW15 onderscheid te kunnen maken tussen patiënten met PD-L1 positieve en PD-L1 negatieve tumoren (drempelwaarde tumor proportion score 1%).

De mediane leeftijd van de patiënten was 79 jaar. In het 39-patiëntencohort was de ORRW15 41% (95%-bti 26-58) inclusief drie patiënten met complete respons en dertien met partiële respons. De beste responsen waren acht complete responsen en acht partiële responsen. De mediane follow-up was 22,4 maanden. De mediane progressievrije overleving was 6,7 maanden; de mediane duur van respons werd niet bereikt, en de mediane overall survival was 25,3 maanden. Pembrolizumab-gerelateerde adverse events werden gezien in 71% van de patiënten, en graad 3 of 4 AEs in 4%. Eén patiënt overleed aan snel-progressief CSCC, en één patiënt overleed aan HNSCC dat werd gediagnostiseerd na inclusie. De ORRW15 in beide cohorten tezamen was 42%, significant hoger onder de PD-L1 positieve tumoren (55%) dan onder de PD-L1 negatieve tumoren (17%; p=0,02).

De onderzoekers concluderen dat eerstelijns pembrolizumab monotherapie veelbelovende activiteit had voor uCSCC, met hogere activiteit voor PD-L1 positieve dan voor PD-L1 negatieve tumoren.

1.Maubec E, Boubaya M, Petrow P et al. Phase II study of pembrolizumab as first-line, single-drug therapy for patients with unresectable cutaneous squamous cell carcinoma. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 2 study in France found promising activity of first-line pembrolizumab for unresectable cutaneous squamous cell carcinoma. The activity was higher for PD-L1 positive CSCC than for PD-L1 negative CSCC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren