Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van eerstelijns pembrolizumab voor gevorderd merkelcelcarcinoom


Dr. Paul NghiemMerkcelcarcinoom (MCC) is een agressieve huidmaligniteit. In klinische studies is gezien dat remmers van de PD-1 route de progressievrije overleving van patiënten met gevorderd MCC (aMCC) verlengden vergeleken met historische gegevens van patiënten die chemotherapie kregen. Er is geen duidelijkheid over de impact van deze middelen op duur van respons en overall survival. De multicenter fase 2-studie KEYNOTE-017 heeft de impact van eerstelijns pembrolizumab voor aMCC op duur van respons en OS geëvalueerd. Dr. Paul Nghiem (Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle WA) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde vijftig volwassen patiënten die niet eerder systemische behandeling hadden gekregen voor aMCC. De mediane leeftijd was 70,5 jaar, en 64% had tumoren die positief waren voor merkelcel-polyomavirus. De patiënten kregen pembrolizumab 2 mg/kg iedere drie weken gedurende maximaal twee jaar. Het primaire eindpunt was centraal beoordeelde radiografische respons. Complete respons werd gezien in twaalf patiënten en partiële respons in zestien, voor een ORR van 56% (95%-bti 41,3-70,0), met ORRs van 59% in de virus-positieve en 53% in de virus-negatieve tumoren. Onder de 28 responders werd de mediane duur van respons niet bereikt (range 5,9 tot langer dan 34,5 maanden). De 24-maands PFS was 48,3% en de mediane PFS was 16,8 maanden (95%-bti 4,6-NE). De 24-maands OS was 68,7% en de mediane OS werd niet bereikt. Graad 3 of hoger treatment-related adverse events werden gezien in veertien patiënten (28%) en leidden tot discontinuering in zeven patiënten (14%) inclusief één patiënt die overleed aan TRAE.

De onderzoekers concluderen dat eerstelijns pembrolizumab voor aMCC resulteerde in duurzame tumorcontrole en gunstige OS in vergelijking met historische data van patiënten die chemotherapie kregen. Het veiligheidsprofiel was over het algemeen manageable.

1.Nghiem P, Bhatia S, Lipson EJ et al. Durable tumor regression and overall survival in patients with advanced Merkel cell carcinoma receiving pembrolizumab as first-line therapy. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase II study KEYNOTE-017 found that first-line pembrolizumab for advanced Merkel cell carcinoma resulted in durable tumor control and favorable overall survival compared with historical data from patients treated with first-line chemotherapy. The safety profile of pembrolizumab was generally manageable.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren