Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van eerstelijns prednison, vinblastine, doxorubicine, en bendamustine voor oudere Hodgkin lymfoom patiënten

(0)2023-11-20 14:30   ( Nieuws )

Prof. Hervé GhesquieresEr is behoefte aan meer werkzame en veilige behandeling voor Hodgkin lymfoom (HL) in oudere patiënten. Een fase 2-studie in Frankrijk en België heeft eerstelijns prednison, vinblastine, doxorubicine, en bendamustine (PVAB) voor HL-patiënten in de leeftijd van 60 jaar en ouder geëvalueerd. Prof. Hervé Ghesquieres (Hôpital Lyon Sud) en collega’s publiceren de studie in Blood.1

De studie includeerde patiënten in de leeftijd ouder dan 60 jaar met nieuw-gediagnostiseerd gevorderd Ann Arbor stadium HL, met Mini Nutritional Assessment score 17 of hoger als criterium voor inclusie van patiënten in de leeftijd van 70 jaar of ouder. De patiënten kregen zes drie-weekse cycli PVAB. Het primaire eindpunt was complete metabolische respons (CMR)-percentage na zes cycli PVAB.

De mediane leeftijd van de 89 geïncludeerde patiënten was 68 jaar (range 61-88) met 35 patiënten (39%) in de leeftijd van 70 jaar of ouder. Achtenzeventig patiënten (88%) voltooiden zes cycli behandeling. De toxiciteit was acceptabel, met ernstige treatment-related adverse events in 20% van de patiënten. CMR werd gezien in 69 patiënten (77,5%; 95%-bti 67-86). Na mediaan 42 maanden follow-up was progressie of relapse gezien in 31 patiënten (35%) en waren 24 patiënten (27%) overleden; aan HL (n=11), toxiciteit tijdens de behandeling (n=4), secundaire maligniteiten (n=6), of andere oorzaken (n=3). Vier-jaars percentages voor progressievrije overleving en overall survival waren 50% respectievelijk 69%.

De onderzoekers concluderen dat het PVAB-regime voor nieuw-gediagnostiseerd HL in oudere patiënten resulteerde in een hoog percentage CMR met acceptabele toxiciteit.

1.Ghesquieres H, Krzisch D, Nicolas Virelizier E et al. Phase 2 LYSA study of prednisone, vinblastine, doxorubicin, bendamustine for untreated older Hodgkin lymphoma patients. Blood 2023021564

Summary: A phase 2 trial in France and Belgium found that among elderly patients with previously untreated Hodgkin lymphoma, the PVAB regimen (prednisone, vinblastine, doxorubicin, and bendamustine) yielded a high complete metabolic response rate with acceptable toxicity.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren