Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van enzalutamide plus trastuzumab voor HER2-positief en AR-positief gevorderd mammacarcinoom


Dr. Ian KropAnti-HER2 therapie in combinatie met chemotherapie is standaard eerstelijns behandeling voor gevorderd mammacarcinoom (ABC). In de meerderheid van de patiënten wordt na aanvankelijke respons na verloop van tijd toch progressie gezien. Expressie van de androgeenreceptor (AR) door mammacarcinoom is gezien in tot 86% van de patiënten. Een multinationale fase 2-studie heeft de combinatie van enzalutamide plus trastuzumab voor HER2-positief en AR-positief ABC geëvalueerd. Dr. Ian Krop (Dana-Farber Cancer institute) en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie, uitgevoerd in 35 centra in zes landen, includeerde patiënten met bevestigd HER2+ AR+ ABC, ECOG performance status 0 of 1, geen geschiedenis van hersenmetastase, en na tenminste één eerder anti-HER2 regime voor gevorderde ziekte. De patiënten kregen oraal enzalutamide 160 mg eenmaal daags plus intraveneus trastuzumab 6 mg/kg iedere drie weken. De behandeling werd voortgezet tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met klinisch profijt na 24 weken (CBR24). Secundaire eindpunten waren progressievrije overleving en veiligheid.

Onder de 103 geïncludeerde patiënten (mediane leeftijd 60 jaar; range 34-83) waren er 63 die drie of meer eerdere lijnen anti-HER2 therapie hadden gekregen. Onder de 89 voor respons evalueerbare patiënten hadden na 24 weken vier (5%) partiële respons en zeventien (19%) stabiele ziekte, voor een CBR24 van 24%. De mediane PFS was 3,4 maanden (95%-bti 2,0-3,8). Er waren 97 patiënten (94%) met treatment-emergent adverse events, waarvan vermoeidheid (34%) en misselijkheid (27%) het meest voorkwamen. Vier patiënten overleden tijdens de behandeling: twee door progressie, een door pulmonair oedeem, en een door achteruitgang van de algemene gezondheid concurrent met abdominale pijn en dyspnoe.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van enzalutamide en trastuzumab goed werd verdragen, en resulteerde in duurzame ziektecontrole in een subset van zwaar-voorbehandelde patiënten met HER2-positief AR-positief ABC.

  • 1.Wardley A, Cortes J, Provencher L et al. The efficacy and safety of enzalutamie with trastuzumab in patients with HER2+ and androgen-receptor-positive metastatic or locally advanced breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2021; epub ahead of print

Summary: A multinational phase 2 study evaluated enzalutamide plus trastuzumab for heavily pretreated HER2-positive, androgen receptor-positive advanced breast cancer. The treatment was well tolerated, and induced durable disease control in a subset of patients (clinical benefit rate at 24 weeks 24%).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren