Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van eribuline-gemcitabine combinatie voor eerder-behandeld gevorderd liposarcoom of leiomyosarcoom


Dr. Hyo Song KimMonotherapie met eribuline of gemcitabine heeft slechts matige werkzaamheid voor gevorderd wekedelensarcoom (STS). Een fase 2-studie van Yonsei Universiteit (Seoel, Zuid-Korea) heeft de combinatie van beide middelen voor gevorderd liposarcoom of leiomyosarcoom geëvalueerd. Dr. Hyo Song Kim en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 37 patiënten met progressief gevorderd liposarcoom of leiomyosarcoom, waarvoor ze één of twee eerdere lijnen behandeling hadden gekregen, waaronder doxorubicine. De patiënten kregen eribuline 1,4 mg/m2 en gemcitabine 1000 mg/m2 op dagen één en acht van drie-weekse cycli. Het primaire eindpunt was percentage progressievrije patiënten na twaalf weken met PFSR12w 20% of lager als nulhypothese. De PFSR12w kwam uit op 73,0%, waarmee de studie ruim voldeed aan het vooraf-gespecificeerde criterium van werkzaamheid. De objective response rate was 16,2%, de disease control rate 78,4%, de mediane progressievrije overleving 5,6 maanden, en de mediane overall survival 31,9 maanden, zonder significante verschillen tussen liposarcoom en leiomyosarcoom. Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen. NGS-gebaseerde transcriptoomanalyse wees uit dat functionele verrijking van de TGFβ-route geassocieerd was met slechtere uitkomst.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie eribuline-gemcitabine veelbelovende activiteit en acceptabele veiligheid had in patiënten met eerder-behandeld gevorderd liposarcoom of leiomyosarcoom.

1.Kim CG, Sim NS, Kim JE et al. Phase II clinical trial of eribulin-gemcitabine combination therapy in previously treated patients with advanced liposarcoma or leiomyosarcoma. Clin Cancer Res 2022; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study in South Korea found that the combination of eribulin and gemcitabine had promising activity and acceptable safety in previously treated patients with advanced liposarcoma or leiomyosarcoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren