Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van erlotinib versus GC-chemotherapie voor stadium IIIA-N2 EGFR-mutant NSCLC

(0)2019-06-14 11:43   ( Nieuws )

Dr. Wen-Zhao ZhongDe Chinese gerandomiseerde fase 2-studie EMERGING-CTONG 1103 heeft neoadjuvant plus adjuvant erlotinib voor stadium IIIA-N2 NSCLC met EGFR-mutatie vergeleken met gemcitabine-cisplatine chemotherapie. Dr. Wen-Zhao Zhong (Guangdong Akademie van Medische Wetenschappen, Guangzhou) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1 De studie, uitgevoerd in zeventien centra in China, includeerde 72 patiënten die werden gerandomiseerd naar erlotinib 150 mg eens per dag gedurende 42 dagen in neoadjuvante setting en tot maximaal twaalf maanden in adjuvante setting; of naar twee cycli neoadjuvant en twee cycli adjuvant gemcitabine plus cisplatine.


Het primaire eindpunt van de studie was objective response rate (RECIST1.1) na neoadjuvante behandeling. Er waren in geen van beide armen patiënten met pathologisch complete respons; majeure pathologische respons werd gezien in 9,7% met erlotinib versus 0 met chemotherapie. De ORR was 54,1% in de erlotinib-arm versus 34,3% in de chemotherapie-arm (OR 2,26; p=0,092). De mediane progressievrije overleving (secundair eindpunt) was 21,5 maanden met erlotinib versus 11,4 maanden met chemotherapie (HR 0,39; p<0,01). Er waren geen onverwachte adverse events.

De onderzoekers concluderen dat er geen significant verschil was tussen beide armen voor het primaire eindpunt (ORR na 42 dagen) maar wel voor het secundaire eindpunt PFS.

1.Zhong W-Z, Chen K-N, Chen C et al. Erlotinib versus gemcitabine plus cisplatin as neoadjuvant treatment of stage IIIA-N2 EGFR-mutant non-small-cell lung cancer (EMERGING-CTONG 1103): a randomized phase II study. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The Chinese phase 2 study EMERGING-CTONG 1103 randomized patients with stage IIIA-N2 EGFR-mutant NSCLC to neoadjuvant plus adjuvant erlotinib versus gemcitabine-cisplatine chemotherapy. The study found no significant difference for the primary endpoint response after neoadjuvant treatment, but the PFS (secondary endpoint) was better in the erlotinib group (median 21.5 months versus 11.4 months; p<0.001).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren